Arhiva

UDK: 624.18:624.193
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 54 (2002) 5
Tip rada: Stručni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Štete na sustavima opločenja armiranobetonskih elemenata

Vesna Lacković, Mira Matošević, Ivan Turčić

Sažetak

Opisani su uzroci oštećenja koja nastaju na kamenom opločenju unutarnjih površina armiranobetonskih elemenata građevina. Analizirana su kamena opločenja mramornim pločicama iz nalazišta Carrara. Prikazana su ispitivanja "in situ" i laboratorijska ispitivanja. Provedene su i proračunske analize oštećenja. U zaključku se upozorava na utjecaje o kojima treba voditi računa pri projektiranju i izvedbi vanjskih i unutarnjih kamenih oblaganja ploha armiranobetonskih nosivih elemenata.

Ključne riječi
kameno opločenje, mramorna ploča, ispitivanja "in situ", laboratorijska ispitivanja, proračun, armiranobetonski element

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Lacković, V., Matošević, M., Turčić, I.: Štete na sustavima opločenja armiranobetonskih elemenata, GRAĐEVINAR, 54 (2002) 5

ILI:

Lacković, V., Matošević, M., Turčić, I. (2002). Štete na sustavima opločenja armiranobetonskih elemenata, GRAĐEVINAR, 54 (5)
Autori:

Vesna Lacković
Institut IGH

Mira Matošević
Institut IGH

Ivan Turčić
Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva,
Sektor za graditeljstvo