Arhiva

Objavljen: Građevinar 74 (2022) 2
Tip rada: Stručni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Numeričke simulacije hidrauličkih tranzijenata u crpnoj hidroelektrani Fužine

Jerko Škifić, Bojan Crnković, Nelida Črnjarić-Žic

Sažetak

U radu su provedene numeričke simulacije hidrauličkih tranzijenata u sustavu crpne hidroelektrane (CHE) Fužine pomoću nestacionarnog 1D modela strujanja pod tlakom u cijevi. Primjenom nekonzervativne formulacije modela nestacionarnog strujanja tekućine u cijevi pod tlakom i fluks-limitirane numeričke metode drugog reda postignuta je zadovoljavajuća točnost modela. Dobiveni numerički rezultati su pokazali dobro slaganje s izmjerenim podacima promatranog sustava.

Ključne riječi
hidraulički tranzijenti, hidroelektrane, numeričke simulacije

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Škifić, J., Crnković, B., Črnjarić-Žic, N.: Numeričke simulacije hidrauličkih tranzijenata u crpnoj hidroelektrani Fužine, GRAĐEVINAR, 74 (2022) 2, pp. 135-143, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.3363.2021

ILI:

Škifić, J., Crnković, B., Črnjarić-Žic, N. (2022). Numeričke simulacije hidrauličkih tranzijenata u crpnoj hidroelektrani Fužine, GRAĐEVINAR, 74 (2), 135-143, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.3363.2021

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
jerko skific WEB
Jerko Škifić
Sveučilište u Rijeci
Tehnički fakultet
Bojan Crnkovic WEB
Bojan Crnković
Sveučilište u Rijeci
Fakultet za matematiku
Nelida WEB
Nelida Črnjarić-Žic
Sveučilište u Rijeci
Tehnički fakultet