Arhiva

Objavljen: Građevinar 74 (2022) 1
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Vrednovanje neakustičnih svojstava zidova za zaštitu od prometne buke

Maja Ahac, Saša Ahac, Stjepan Lakušić

Sažetak

Cilj prikazanog istraživanja bio je smanjiti nesigurnost u odabiru materijala panela ispune zidova za zaštitu od buke i time unaprijediti proces upravljanja prometnom bukom u Republici Hrvatskoj. Radi unaprjeđenja postupka odabira materijala panela ispune pri planiranju i projektiranju zidova za zaštitu od prometne buke, izvršena je evaluacija betonskih, metalnih, drvenih i prozirnih panela. Istraživanje svojstava panela izrađenih od ta četiri osnovna materijala provedeno je uz pretpostavku da su akustični zahtjevi na konstrukciju zida potpuno zadovoljeni. Tako je istraživanje moglo biti usmjereno na šest neakustičnih svojstava panela (kriterija koja su inženjeri građevinarstva dužni razmatrati): mehaničku otpornost i stabilnost, trajanje, troškove građenja, održavanja i zamjene, troškove uporabljivosti i reciklabilnost. Analiza navedenih svojstava provedena je nad prikupljenim javno dostupnim podacima iz sekundarnih izvora. Podaci su sistematizirani te podvrgnuti više kriterijskoj analizi koja je pokazala da betonski paneli imaju najveću (ponderiranu i neponderiranu) srednju ocjenu.

Ključne riječi
zaštita od buke, planiranje, projektiranje, materijal panela zida, višekriterijska analiza

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Ahac, M., Ahac, S., Lakušić, S.: Vrednovanje neakustičnih svojstava zidova za zaštitu od prometne buke, GRAĐEVINAR, 74 (2022) 1, pp. 35-49, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.3368.2021

ILI:

Ahac, M., Ahac, S., Lakušić, S. (2022). Vrednovanje neakustičnih svojstava zidova za zaštitu od prometne buke, GRAĐEVINAR, 74 (1), 35-49, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.3368.2021

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
AHAC MAJA WEB
Maja Ahac
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet,
Zavod za prometnice
AHAC SASA WEB
Saša Ahac
Sveučilište u Zagrebu
Građevinski fakultet
Zavod za prometnice
Lakusic Stjepan
Stjepan Lakušić
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet,
Zavod za prometnice