Arhiva

UDK: 628.29.001.7:621.67
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 63 (2011) 1
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Kavitacija u centrifugalnim crpkama

Živko Vuković, Ivan Halkijević

Sažetak

Dan je pregled aktualnih znanstvenih istraživanja fenomena kavitacije kod centrifugalnih crpki suhe izvedbe. Kao temeljni parametar pri opisu pojave i razvoja kavitacije rabljena je koncepcija raspoložive i potrebne neto pozitivne usisne visine. Iznesene su spoznaje kojima se osigurava beskavitacijski rad crpki, čime se otklanja mogućnost pojavljivanja u praksi značajnih problema pri redovitom pogonu i održavanju. Na primjeru je prikazan proračun neto pozitivne usisne visine.

Ključne riječi
centrifugalna crpka, suha izvedba, raspoloživa neto pozitivna usisna visina, potrebna neto pozitivna usisna visina, kavitacija

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Vuković, Ž., Halkijević, I.: Kavitacija u centrifugalnim crpkama, GRAĐEVINAR, 63 (2011) 1

ILI:

Vuković, Ž., Halkijević, I. (2011). Kavitacija u centrifugalnim crpkama, GRAĐEVINAR, 63 (1)
Autori:
Vukovic Zivko
Živko Vuković
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet
Halkijevic Ivan
Ivan Halkijević
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet