Arhiva

UDK: 624.073.001.43
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 57 (2005) 7
Tip rada: Prethodno priopćenje
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Naprezanje u slojevitim kompozitnim pločama

Marina Rakočević

Sažetak

Početno se objašnjava što se smatra slojevitim kompozitnim pločama. Opisuje se analiza debelih i srednje debelih ploča koja se provodi primjenom metode konačnih elemenata. Istaknuto je da matematički model prikazan u ovom radu daje realniju raspodjelu naprezanja po debljini slojevite ploče- Pokazano je da se opisani model konačnog elementa može primijeniti za proračun ploča s različitom orijentacijom slojeva pri cemu slojevi mogu imati različita fizikalna mehanička svojstva.

Ključne riječi
metoda konačnih elemenata, naprezanje, matematički model, fizikalno-mehanička, slojevita kompozitna ploča

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Rakočević, M.: Naprezanje u slojevitim kompozitnim pločama, GRAĐEVINAR, 57 (2005) 7

ILI:

Rakočević, M. (2005). Naprezanje u slojevitim kompozitnim pločama, GRAĐEVINAR, 57 (7)
Autori:

Marina Rakočević
Građevinski fakultet Univerziteta Crne Gore