Arhiva

Objavljen: Građevinar 74 (2022) 8
Tip rada: Znanstveni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Ispitivanje mehaničkih svojstava i svojstava smanjenja zračenja običnog i teškog betona s različitim agregatima i vodocementnim omjerima

Ilker Ustabas, Mustafa Demirci, Hasan Baltas, Yılmaz Demir, Sakir Erdogdu, Zafer Kurt, Talip Cakmak

Sažetak

Ovim istraživanjem predstavljaju se rezultati sveobuhvatnog laboratorijskog rada kojemu je cilj ispitati mehanička svojstva i svojstva smanjenja zračenja teških betona u kojima se kao agregat koristio pirit, krom i magnetit te betona normalne težine koji su se proizveli s tri različita vodocementna omjera (v/c = 0,4/0,5/0,6). U laboratoriju su provedena ispitivanja tlačne čvrstoće, brzine prolaska ultrazvuka, eksperimentalni modul elastičnosti te koeficijenta prigušenja mase tih betona. Na temelju provedenih ispitivanja utvrđeno je da betoni normalne težine i teški betoni imaju slično ponašanje u smislu tlačne čvrstoće i modula elastičnosti. U slučaju teških betona (njihovi v/c omjeri povećani su uslijed konstantne količine vode te smanjene količine cementa), gustoća se povećava zbog povećanja količine agregata veće gustoće u odnosu na cement u sastavu betona. To je razlog zašto teški betoni koji su proizvedeni s većim v/c omjerom te koji su manje čvrstoće mogu apsorbirati više rendgenskih zraka. Koeficijenti prigušenja mase konvergiraju pri visokim energetskim razinama kod teških i normalnih betona različitih gustoća.

Ključne riječi
teški beton, modul elastičnosti, agregat magnetita, koeficijent prigušenja mase

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Ustabas, I., Demirci, M., Baltas, H., Demir, . Y., Erdogdu, S., Kurt, Z., Cakmak, T.: Ispitivanje mehaničkih svojstava i svojstava smanjenja zračenja običnog i teškog betona s različitim agregatima i vodocementnim omjerima, GRAĐEVINAR, 74 (2022) 8, pp. 635-645, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.3382.2021

ILI:

Ustabas, I., Demirci, M., Baltas, H., Demir, . Y., Erdogdu, S., Kurt, Z., Cakmak, T. (2022). Ispitivanje mehaničkih svojstava i svojstava smanjenja zračenja običnog i teškog betona s različitim agregatima i vodocementnim omjerima, GRAĐEVINAR, 74 (8), 635-645, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.3382.2021

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
1 USTABAS WEB
Ilker Ustabas
Sveučilište Recep Tayyip Erdogan, Rize, Turska
Fakultet inženjerstva i umjetnosti, Odjel za građevinarstvo
2 DEMIRCI WEB
Mustafa Demirci
Sveučilište Recep Tayyip Erdogan, Rize, Turska
Tehnička strukovna škola, Program konstrukcijske tehnologije
3 BALTAS WEB
Hasan Baltas
Sveučilište Recep Tayyip Erdogan, Rize, Turska
Fakultet znanosti i književnosti, Odjel za fiziku
4 DEMIR WEB
Yılmaz Demir
Sveučilište Recep Tayyip Erdogan, Rize, Turska
Fakultet inženjerstva i umjetnosti, Odjel za geološko inženjerstvo
5 ERDOGDU WEB
Sakir Erdogdu
Tehničko sveučilite Karadeniz, Trabzon, Turska
Fakultet inženjerstva i umjetnosti, Odjel za građevinarstvo
6 KURT WEB
Zafer Kurt
Sveučilište Recep Tayyip Erdogan, Rize, Turska
Fakultet inženjerstva i umjetnosti, Odjel za građevinarstvo
7 CAKMAK WEB
Talip Cakmak
Sveučilište Recep Tayyip Erdogan, Rize, Turska
Fakultet inženjerstva i umjetnosti, Odjel za građevinarstvo