Arhiva

Objavljen: Građevinar 74 (2022) 9
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Utjecaj vibracija uzrokovanih željezničkim prometom na građevine i ljude u urbanim područjima

Nikola Naumovski, Viktor Hristovski, Lidija Krstevska

Sažetak

Željeznički promet značajan je izvor vibracija koje mogu utjecati na kvalitetu života ljudi koji žive u blizini prometnih željezničkih pruga. U ovom je istraživanju predložena integrirana metodologija za analizu utjecaja vibracija uzrokovanih željezničkim prometom na ljude i okolne zgrade te mjere za smanjenje njihovih učinaka. Istraživanje uključuje mjerenja in situ i numeričko modeliranje vibracija izazvanih željezničkim prometom. Predloženi integrirani metodološki pristup provodi se na dijelu aktivne željezničke pruge Kumanovo–Deljadrovci u Sjevernoj Makedoniji. Saznanja stečena ovim istraživanjem trebala bi pružiti dobru osnovu za definiranje nacionalnih normi za ovo sve relevantnije pitanje.

Ključne riječi
vibracije uzrokovane željezničkim prometom, mjerenje vibracija in situ, metoda konačnih elemenata, krivulja prigušenja

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Naumovski, N., Hristovski, V., Krstevska, L.: Utjecaj vibracija uzrokovanih željezničkim prometom na građevine i ljude u urbanim područjima, GRAĐEVINAR, 74 (2022) 9, pp. 769-778, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.3398.2021

ILI:

Naumovski, N., Hristovski, V., Krstevska, L. (2022). Utjecaj vibracija uzrokovanih željezničkim prometom na građevine i ljude u urbanim područjima, GRAĐEVINAR, 74 (9), 769-778, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.3398.2021

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
nikola naumovski WEB
Nikola Naumovski
Institut za potresno inženjerstvo i inženjersku seizmologiju, Skoplje, Makedonija
viktor hristovski WEB
Viktor Hristovski
Sveučilište SS Ćirila i Metoda u Skopju
Sjeverna Makedonija
Institut za potresno inženjerstvo i inženjersku seizmologiju (IZIIS), Skopje
lidija krstevska WEB
Lidija Krstevska
Institut za potresno inženjerstvo i inženjersku seizmologiju, Skoplje, Makedonija