Arhiva

UDK: 624.042.001.5:699.84
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 60 (2008) 2
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Torzija potresno izoliranih konstrukcija nepravilnoga tlocrta

David Koren, Vojko Kilar

Sažetak

Razmatra se torzijski odziv potresno izoliranih nesimetričnih višekatnih armiranobetonskih okvirnih konstrukcija pri jakom seizmičkom djelovanju. Analizirano je više varijanti (3 stupnja torzijske krutosti, 3 stupnja ekscentričnosti mase) izvorno simetrične konstrukcije, s različito raspoređenim elastomernim ležajevima. Rezultati dokazuju da pravilno raspoređeni protupotresni izolatori mogu bitno reducirati nepoželjne torzijske utjecaje gornje konstrukcije i izolacijskog sustava.

Ključne riječi
ekscentricitet izolacijskog sustava, elastomerni ležaj, središte krutosti, potresna izolacija, nesimetrična konstrukcija, ekscentricitet mase

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Koren, D., Kilar, V.: Torzija potresno izoliranih konstrukcija nepravilnoga tlocrta, GRAĐEVINAR, 60 (2008) 2

ILI:

Koren, D., Kilar, V. (2008). Torzija potresno izoliranih konstrukcija nepravilnoga tlocrta, GRAĐEVINAR, 60 (2)
Autori:
photo of author Koren David WEB
David Koren
Sveučilište u Ljubljani
Arhitektonski fakultet
photo of author Vojko Kilar WEB
Vojko Kilar
Sveučilište u Ljubljani
Arhitektonski fakultet