Arhiva

Objavljen: Građevinar 74 (2022) 10
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Komparativna analiza učinkovitosti otpada od orezivanja palmi i geotekstila na stabilizaciju posteljice

Necla Ceylan Bora, Cafer Kayadelen, Gökhan Altay, Yakup Önal, Mitat Öztürk

Sažetak

Ovaj rad predlaže novo i ekološki prihvatljivo rješenje za stabilizaciju posteljice koje ne samo da doprinosi recikliranju otpadnog materijala već i povećava nosivost tla posteljice. Laboratorijska ispitivanja provedena su pod statičkim opterećenjima pločom za prijenos opterećenja kako bi se procijenila potencijalna upotreba otpada od orezivanja palmi (Palm Tree Pruning Waste - PTPW) kao materijala za ojačanje tla umjesto komercijalno proizvedenog geotekstila, kao i za analizu utjecaja dubine ojačanja, broja ojačanih slojeva i relativne gustoće materijala posteljice. Rezultati su otkrili da se s povećanjem broja ojačanja poboljšala nosivost ojačane posteljice. Nadalje, kada se dubina ojačanja smanjila, nosivost se značajno poboljšala. Sve posteljice ojačane PTPW-om imale su bolje rezultate od posteljica ojačanih geotekstilom pod istim uvjetima. Dodatno, poboljšanje nosivosti u ojačanim posteljicama ocijenjeno je na temelju faktora poboljšanja nosivosti (Bearing Capacity Improvement Factor - BCIF). Najviši BCIF postignut je kada je PTPW korišten kao ojačanje s dva sloja pri pješčanoj posteljici relativne gustoće od 80 %.

Ključne riječi
otpad od orezivanja palmi, geotekstil, stabilizacija posteljice, poboljšanje tla, otpadni materijal

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Bora, N. C., Kayadelen, C., Altay, G., Önal, Y., Öztürk, M.: Komparativna analiza učinkovitosti otpada od orezivanja palmi i geotekstila na stabilizaciju posteljice, GRAĐEVINAR, 74 (2022) 10, pp. 829-838, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.3401.2021

ILI:

Bora, N. C., Kayadelen, C., Altay, G., Önal, Y., Öztürk, M. (2022). Komparativna analiza učinkovitosti otpada od orezivanja palmi i geotekstila na stabilizaciju posteljice, GRAĐEVINAR, 74 (10), 829-838, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.3401.2021

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
necla ceylan bora
Necla Ceylan Bora
Sveučilište Osmaniye Korkut Ata, Turska
Tehnički fakultet
Odsjek za građevinarstvo
cafer kayadelen
Cafer Kayadelen
Sveučilište Osmaniye Korkut Ata, Turska
Tehnički fakultet
Odsjek za građevinarstvo
gokhan altay WEB
Gökhan Altay
Osmaniye Korkut Ata University
yakup onal2
Yakup Önal
Sveučilište Osmaniye Korkut Ata, Turska
Tehnički fakultet
Odsjek za građevinarstvo
mitat ozturk
Mitat Öztürk
Sveučilište Osmaniye Korkut Ata, Turska
Tehnički fakultet
Odsjek za građevinarstvo