Arhiva

UDK: 624.5.001.3
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 54 (2002) 6
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Most preko Rijeke Dubrovačke

Zlatko Šavor

Sažetak

Opisuje se povijest priprema za gradnju mosta preko Rijeke Dubrovačke, a također i povijest njegove izgradnje. Prikazane su osnovne karakteristike prvog projektnog rješenja i projekta mosta koji je izgrađen. Dani su opisi, uz odgovarajuće crteže, svih glavnih dijelova nosivog sustava: ovješenog sklopa, pilona, prednapetog dijela sklopa, stupa, upornjaka i dr. Prikazani su i bitni elementi složenih provedenih proračuna. Izvedba mosta također je opisana. U zaključku su istaknuta stajališta o doprinosima ovakvih građevina ne samo struci nego i znanosti.

Ključne riječi
most, upornjak, projektiranje, gradnja, ovješeni sklop, pilon, Rijeka Dubrovačka, stup

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Šavor, Z.: Most preko Rijeke Dubrovačke, GRAĐEVINAR, 54 (2002) 6

ILI:

Šavor, Z. (2002). Most preko Rijeke Dubrovačke, GRAĐEVINAR, 54 (6)
Autori:
Zlatko Savor WEB
Zlatko Šavor
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet