Arhiva

Objavljen: Građevinar 74 (2022) 6
Tip rada: Znanstveni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Seizmički odgovor naknadno prednapetih posmičnih zidova – Outrigger sustava ukruta

Mohamed Husain, Hilal Hassan, Heba A. Mohamed, Eman Saeed Elgharbawy

Sažetak

Ovo je istraživanje nastalo kao kombinacija dvaju konstrukcijskih sustava, a to su naknadno prednapeti zidovi jezgre i sustav ukrute (Outrigger) u zgradi sa 40 katova. Primijenjen je Vierendeelov sustav ukrute na jednom katu i na dva kata te su uspoređeni modeli kako bi se saznali najbolji položaji ukrutnih sustava. Jednako tako, proučen je utjecaj naknadno prednapetih zidova jezgre na samo 25 % visine zgrade. Usvojen je najbolji položaj Vierendeelovih sustava ukrute s naknadno prednapetim zidovima jezgre na samo 25 % visine zgrade. Rezultati su pokazali poboljšanje lateralne krutosti uporabom sustava ukrute, a pomak vrha se umanjio za 42 %. Utjecaj naknadno prednapetih zidova jezgre na umanjenje pomaka vrha je 14 %. Utjecaj oba sustava na umanjenje pomaka vrha je 50 %.

Ključne riječi
sustav ukrute (Outrigger), naknadno prednapeti posmični zidovi, vremenski zapis potresa, seizmički odgovor

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Husain, M., Hassan, H., Mohamed, H. A., Elgharbawy, E. S.: Seizmički odgovor naknadno prednapetih posmičnih zidova – Outrigger sustava ukruta, GRAĐEVINAR, 74 (2022) 6, pp. 491-502, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.3418.2021

ILI:

Husain, M., Hassan, H., Mohamed, H. A., Elgharbawy, E. S. (2022). Seizmički odgovor naknadno prednapetih posmičnih zidova – Outrigger sustava ukruta, GRAĐEVINAR, 74 (6), 491-502, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.3418.2021

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
1 Mohamed Husain WEB
Mohamed Husain
Sveučilište Zagazig, Zagazig, Egipat
Tehnički fakultet, Odjel za građevinarstvo
2 Hilal Hassan WEB
Hilal Hassan
Sveučilište Zagazig, Zagazig, Egipat
Tehnički fakultet, Odjel za građevinarstvo
3 Heba Mohamed WEB
Heba A. Mohamed
Sveučilište Zagazig, Zagazig, Egipat
Tehnički fakultet, Odjel za građevinarstvo
4 Eman Saeed Elgharbawy WEB
Eman Saeed Elgharbawy
Viši institut za inženjerstvo i tehnologiju, Belbeis, Egipat