Arhiva

UDK: 624.072.33:699.84
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 62 (2010) 10
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Utjecaj slučajne torzije na seizmički

Verica Raduka, Marija Nikolić

Sažetak

U radu je prikazana analiza razlika u seizmičkom odzivu simetričnih okvirnih konstrukcija s različitim torzijskim i translacijskim krutostima, ovisno o odabiru načina modeliranja slučajne torzije u dinamičkom proračunu. Pokazano je da kvazi-statički proračun koji se uobičajeno provodi podcjenjuje dinamičke efekte slučajnog ekscentriciteta, posebice u području torzijske rezonancije. Dobiveni rezultati potvrđeni su analitičkim rješenjem na pojednostavljenom matematičkom modelu.

Ključne riječi
slučajna torzija, seizmički odziv, torzijska krutost, translacijska krutost, slučajni ekscentricitet , simetrična konstrukcija

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Raduka, V., Nikolić, M.: Utjecaj slučajne torzije na seizmički , GRAĐEVINAR, 62 (2010) 10

ILI:

Raduka, V., Nikolić, M. (2010). Utjecaj slučajne torzije na seizmički , GRAĐEVINAR, 62 (10)
Autori:
verica WEB
Verica Raduka
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet

Marija Nikolić
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet