Arhiva

Objavljen: Građevinar 74 (2022) 9
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Djelatnost upravljanja projektom gradnje u Republici Hrvatskoj: analiza trenutačnog stanja

Romano Perić, Mladen Vukomanović

Sažetak

U radu se analizira stanje područja primjene djelatnosti upravljanja projektom gradnje u RH (DUPG) koje, iako u primjeni već sedmu godinu, još uvijek nije rezultiralo ujednačenim pristupom javnih i sektorskih naručitelja. Identificirana su sljedeća ograničenja i nedorečenosti u zakonskoj platformi za DUPG: neusklađena terminologija, međusobna neusklađenost propisa, preklapanja u ovlastima i dužnostima nadzora/(FIDIC) inženjera i voditelja projekta (VP), nedovoljno precizne prekršajne odredbe te izostanak pravodobnog uključivanja VP-a u projekt kao posljedica nerazumijevanja njegovog utjecaja na uspješnost graditeljskog projekta od strane javnih i sektorskih naručitelja. Međutim, kroz prikaz dobrih praksi i uvida u međunarodne norme, obrazlaže se način za dodatnim standardiziranjem zasad neusklađene i u određenim dijelovima podregulirane materije kao i potreba za njezinim dereguliranjem. Zaključno su u radu obrazložene smjernice za daljnje standardiziranje DUPG-a i usklađivanje postojećih propisa s ciljem održivosti i učinkovitosti projekata.

Ključne riječi
upravljanje projektom, projekt gradnje, standardizacija, voditelj projekta, propis

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Perić, R., Vukomanović, M.: Djelatnost upravljanja projektom gradnje u Republici Hrvatskoj: analiza trenutačnog stanja, GRAĐEVINAR, 74 (2022) 9, pp. 749-767, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.3424.2021

ILI:

Perić, R., Vukomanović, M. (2022). Djelatnost upravljanja projektom gradnje u Republici Hrvatskoj: analiza trenutačnog stanja, GRAĐEVINAR, 74 (9), 749-767, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.3424.2021

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
Romano WEB
Romano Perić
BIM projekt d.o.o., Zagreb
Vukomanovic NOVA WEB
Mladen Vukomanović
Sveučilište u Zagrebu
Građevinski fakultet