Arhiva

Objavljen: Građevinar 74 (2022) 3
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Mjere prevencije i sanacije reflektirajućih pukotina u savitljivim kolnicima

Matija Zvonarić, Sanja Dimter

Sažetak

S obzirom na visoku cijenu i količinu prirodnih resursa koji se koriste u prometnoj infrastrukturi, produljenje uporabljivosti kolničkih konstrukcija prioritet je za inženjere. Jedan od najvećih izazova u održavanju savitljivih kolničkih konstrukcija je sprječavanje pojave reflektirajućih pukotina koje smanjuju udobnost i sigurnost vožnje. Reflektirajuće pukotine se prema načinu nastanka dijele na pukotine nastale kao posljedica skupljanja cementom stabiliziranog nosivog sloja i pukotine "reflektirajuće" sa starog kolnika na novu asfaltnu prevlaku. Tijekom održavanja kolnika, najčešće mjere sanacije su izvođenje asfaltne prevlake preko starog, istrošenog habajućeg sloja kolnika. Nakon postavljanja novog asfaltnog sloja preko starog kolnika, asfaltna prevlaka može razviti pukotine identičnog uzorka kao na sloju ispod. Osnovni uzrok nastanka reflektirajućih pukotina je u cementom stabiliziranom nosivom sloju, u kojem tijekom hidratacije cementa, a uslijed prometnog opterećenja i temperaturnih oscilacija, mogu nastati pukotine i proširiti se na gornje slojeve. Brojna su istraživanja provedena u svrhu sprječavanja pojave i širenja reflektirajućih pukotina, a neka od njih provedena na recikliranim materijalima, opisana su u ovom radu. Osim toga, opisana je sanacija reflektirajućih pukotina koja uključuje izvođenje tanjih i debljih asfaltnih međuslojeva te neki od načina kojima je moguće modificirati svojstva asfaltnih mješavina za prevlake u svrhu poboljšanja njihove otpornosti na pojavu reflektirajućih pukotina.

Ključne riječi
cementom stabilizirani nosivi sloj, reflektirajuće pukotine, reciklirani materijali, međuslojevi

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Zvonarić, M., Dimter, S.: Mjere prevencije i sanacije reflektirajućih pukotina u savitljivim kolnicima, GRAĐEVINAR, 74 (2022) 3, pp. 189-197, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.3427.2021

ILI:

Zvonarić, M., Dimter, S. (2022). Mjere prevencije i sanacije reflektirajućih pukotina u savitljivim kolnicima, GRAĐEVINAR, 74 (3), 189-197, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.3427.2021

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
Profil
Matija Zvonarić
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek
Dimter nova WEB
Sanja Dimter
Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku
Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek