Arhiva

Objavljen: Građevinar 75 (2023) 3
Tip rada: Stručni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Određivanje regionalne analize rizika od katastrofa za zgrade u Erzincanu

Ayşe Başgöze, Arzu Güncü

Sažetak

Erzincan se nalazi u regiji podložnoj seizmičkim aktivnostima, koje zbog jakih potresa mogu razoriti zgrade i dovesti do ljudskih žrtava. Analiza i određivanje strukturnih rizika su ključni jer smanjuju moguće rizike od katastrofa i pružaju strategije ublažavanja. Cilj je ovog istraživanja procijeniti seizmičku oštetivost postojećih zgrada u Erzincanu metododom brzog vizualnog pregleda i izraditi bazu podataka na regionalnoj razini. Analizirano je 490 stambenih armiranobetonskih zgrada u pet naselja pomoću metode uličnog pregleda (evaluacija prve razine) koju je razvio METU, a karte su izrađene pomoću programa ArcGIS. Rezultati su pokazali da su loša kvaliteta gradnje, meko tlo i veliki prevjesi glavni parametri oštetivosti koji mijenjaju razine prioriteta rizika armiranobetonskih stambenih zgrada. S druge strane, loša kvaliteta gradnje utječe na većinu zgrada koje se ubrajajau u zgrade visokog prioriteta. Stoga postoji potreba za učinkovitim planiranjem ublažavanja rizika od potresa za Erzincan, budući da je 49 % zgrada u ispitanim četvrtima zahtijevalo drugu fazu procjene. Osim toga, metoda rangira zgrade prema njihovim prioritetima rizika, a dobiveni podaci na karti pružili su korisne informacije za razvoj učinkovitih strategija za provedbu politika smanjenja rizika u Erzincanu.

Ključne riječi
Erzincan, potres, analiza rizika od katastrofa, metoda uličnog pregleda, geografski informacijski sustav

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Başgöze, A., Güncü, A.: Određivanje regionalne analize rizika od katastrofa za zgrade u Erzincanu, GRAĐEVINAR, 75 (2023) 3, pp. 257-272, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.3436.2021

ILI:

Başgöze, A., Güncü, A. (2023). Određivanje regionalne analize rizika od katastrofa za zgrade u Erzincanu, GRAĐEVINAR, 75 (3), 257-272, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.3436.2021

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
AYE BAGOeZE2
Ayşe Başgöze
Sveučilište Erzincan Binali Yıldırım, Turska
Srednja strukovna škola,
Odjel za unutarnje uređenje
ARZU GUeNCUe
Arzu Güncü
Sveučilište Erzincan Binali Yıldırım, Turska
Odjel za građevinarstvo