Arhiva

Objavljen: Građevinar 75 (2023) 9
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Dinamičko ponašanje prednapetih betonskih greda s obzirom na pokretna opterećenja

Xuansheng Cheng, GuangYu Dong, Xianglei Wang, Liang Ma, Guoliang Li

Sažetak

U ovom se radu ispituje pravilo dinamičkog odziva prednapetih betonskih greda s metalnim i plastičnim valovitim cijevima različitih vrijednosti kompaktnosti injekcijske smjese kanala na pokretna konstantna koncentrirana opterećenja i pokretna jednostavna harmonijska opterećenja. Prednapete betonske grede s metalnim i plastičnim valovitim cijevima analizirane su metodom konačnih elemenata u slučajevima bez pukotina. Rezultati pokazuju da kompaktnost injekcijske smjese kanala i materijal za oblikovanje utječu na karakteristike prirodnih vibracija prednapetih betonskih greda. Pod istom kompaktnošću injekcijske smjese kanala, prednapete betonske grede s metalnim valovitim cijevima pokazuju veće frekvencije u usporedbi s onima koja imaju plastiče valovite cijevi. Dinamički progib prednapetih betonskih greda u sredini raspona smanjuje se s povećanjem kompaktnosti injekcijske smjese kanala, što je neovisno o materijalu za oblikovanje. Razlike u brzini i ubrzanju srednjeg raspona uzrokovane pokretnim opterećenjem između prednapetih betonskih greda metalnih i plastičnih valovitih cijevi su male. To pokazuje da materijal koji stvara pore ima mali učinak na brzinu čvora u sredini raspona i reakciju ubrzanja prednapetih betonskih greda.

Ključne riječi
prednapeta betonska greda, valovite cijevi, kompaktnost injekcijske smjese, nelinearna analiza, pokretno opterećenje, dinamički odziv

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Cheng, X. ., Dong, G., Wang, X., Ma, L., Li, G.: Dinamičko ponašanje prednapetih betonskih greda s obzirom na pokretna opterećenja, GRAĐEVINAR, 75 (2023) 9, pp. 869-881, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.3437.2021

ILI:

Cheng, X. ., Dong, G., Wang, X., Ma, L., Li, G. (2023). Dinamičko ponašanje prednapetih betonskih greda s obzirom na pokretna opterećenja, GRAĐEVINAR, 75 (9), 869-881, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.3437.2021

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
3437 A1 WEB
Xuansheng Cheng
Tehnološko sveučilište Lanzhou, Kina
Zapadni centar za istraživanje ublažavanja rizika od prirodnih katastrofa u građevinarstvu Ministarstva obrazovanja
Ministarstva obrazovanja
Photo of Dong Guangyu WEB
GuangYu Dong
Tehnološko sveučilište Lanzhou, Kina
Glavni laboratorij za prevenciju i ublažavanje katastrofa u građevinarstvu provincije Gansu
3437 A3 WEB
Xianglei Wang
Tehnološko sveučilište Lanzhou, Kina
Zapadni centar za istraživanje ublažavanja rizika od prirodnih katastrofa u građevinarstvu Ministarstva obrazovanja
Ministarstva obrazovanja
3437 A4 WEB
Liang Ma
Tehnološko sveučilište Lanzhou, Kina
Zapadni centar za istraživanje ublažavanja rizika od prirodnih katastrofa u građevinarstvu Ministarstva obrazovanja
Ministarstva obrazovanja
3437 A5 WEB
Guoliang Li
Tehnološko sveučilište Lanzhou, Kina
Glavni laboratorij za prevenciju i ublažavanje katastrofa u građevinarstvu provincije Gansu