Arhiva

UDK: 628.1.001.03
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 54 (2002) 6
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Održivo iskorištavanje vode u Hrvatskoj i u Europi

Dragutin Gereš

Sažetak

Analizira se iskorištavanje vode u Hrvatskoj i Europi. Opisuju se čimbenici koji utječu na vodno bogatstvo i djelovanje na vodne resurse iz urbanih područja, industrije, poljoprivrede i dr. Primijenjen je interdisciplinarni postupak identifikacije, analize i procjene procesa koji određuju sadašnje i buduće stanje vodnih resursa. Upozorava se da vodu treba iskoristiti razborito i učinkovito te da ispravno gospodarenje vodama ima značajne pozitivne posljedice na zaštitu okoliša.

Ključne riječi
okoliš, stanje, gospodarenje vodom, održivo iskorištavanje vode, Hrvatska, Europa, vodni resursi

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Gereš, D.: Održivo iskorištavanje vode u Hrvatskoj i u Europi, GRAĐEVINAR, 54 (2002) 6

ILI:

Gereš, D. (2002). Održivo iskorištavanje vode u Hrvatskoj i u Europi, GRAĐEVINAR, 54 (6)
Autori:

Dragutin Gereš
Hrvatske vode