Arhiva

UDK: 624.025.3.001.7:624.058
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 63 (2011) 1
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Čvrstoća polimernog laminata pri složenom opterećenju

Vesna Lacković, Joško Krolo, Joško Ožbolt

Sažetak

U radu je istaknuto da je postupak modeliranja i predviđanja čvrstoće vlaknima ojačanih polimernih laminata, zbog njihove anizotropije vrlo složen. Teškoće su osobito izražene u predviđanju ekvivalentnog naprezanja, odnosno čvrstoće laminata pri složenom opterećenju. Prikazan je model određivanja čvrstoće pri složenom opterećenju staklenim vlaknima ojačanog polimera. Postupak je moguće primijeniti za proračun čvrstoće polimernih laminata, bez obzira na vrstu matrice i vlakna.

Ključne riječi
staklena vlakna, polimerni laminat, ojačanje vlaknima, modeliranje, čvrstoća laminata, ekvivalentno naprezanje, polimer

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Lacković, V., Krolo, J., Ožbolt, J.: Čvrstoća polimernog laminata pri složenom opterećenju, GRAĐEVINAR, 63 (2011) 1

ILI:

Lacković, V., Krolo, J., Ožbolt, J. (2011). Čvrstoća polimernog laminata pri složenom opterećenju, GRAĐEVINAR, 63 (1)
Autori:

Vesna Lacković
Institut IGH
foto krolo
Joško Krolo
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet
ozbolt WEB
Joško Ožbolt
Institute of Construction Materials,
University of Stuttgart