Arhiva

Objavljen: Građevinar 75 (2023) 8
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Procjena trajnosti geopolimernog betona s različitim molaritetima NaOH njegovan na temperaturi okoline

Sasi Rekha M, Sumathy S. R.

Sažetak

Geopolimerni beton inovativna je varijacija konvencionalnog građevnog materijala koja smanjuje utjecaj proizvodnje običnog portlandskog cementa (OPC) na okoliš, a istovremeno poboljšava učinkovitu primjenu industrijskih nusproizvoda. Promjenom molariteta natrijevog hidroksida na 4M, 6M, 8M, 10M i 12M, za ovo je istraživanje pripremljeno pet kombinacija geopolimernog betona. Nakon 28 dana njegovanja na sobnoj temperaturi, procijenjena su svojstva čvrstoće, tj. tlačna čvrstoća (DT i NDT), vlačna čvrstoća cijepanjem i čvrstoća na savijanje. Potom su ispitana i svojstva trajnosti kao što su početno upijanje vode, upijanje vode do zasićenja, sorptivnost, prosječna efektivna poroznost, otpornost na habanje i otpornost na kemijsko djelovanje. Rezultati istraživanja geopolimernog betona uspoređeni su s rezultatima istraživanja betona OPC razreda M35. Rezultati eksperimentalnog ispitivanja pokazali su da, s iznimkom GPC-4M, ostale geopolimerne mješavine betona zadovoljavaju zahtjeve ciljane čvrstoće betona razreda M35. Rezultati istraživanja otkrili su da su se GPC-8M betonski uzorci pokazali kao najbolji u smislu svojstva čvrstoće i trajnosti. Stoga se umjesto OPC betona preporučuje raširenija uporaba geopolimernog betona, koji se priprema s letećim pepelom i mljevenom granuliranom zgurom iz visokih peći te njeguje na temperaturi okoline.

Ključne riječi
geopolimerni beton, alkalna otopina, njegovanje na temperaturi okoline, razorno ispitivanje (DT), nerazorno ispitivanje (NDT), trajnost

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Rekha M, S., S. R., S.: Procjena trajnosti geopolimernog betona s različitim molaritetima NaOH njegovan na temperaturi okoline, GRAĐEVINAR, 75 (2023) 8, pp. 753-764, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.3462.2022

ILI:

Rekha M, S., S. R., S. (2023). Procjena trajnosti geopolimernog betona s različitim molaritetima NaOH njegovan na temperaturi okoline, GRAĐEVINAR, 75 (8), 753-764, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.3462.2022

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
sasi
Sasi Rekha M
Državni fakultet za inženjerstvo, Tirunelveli, Indija
Odjel za građevinarstvo
sumathy2
Sumathy S. R.
Alagappa Chettiar Državni fakultet za inženjerstvo i tehnologiju, Karaikudi, Indija
Odjel za građevinarstvo