Arhiva

Objavljen: Građevinar 74 (2022) 6
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Razvoj novih i poboljšanje postojećih elastičnih pritiskalica za pričvršćenje tračnica

Maja Baniček, Mario Uroš, Stjepan Lakušić

Sažetak

Jedan od problema sustava za pričvršćenje tračnica na podlogu (sustav pričvršćenja) koji se javlja s razvojem željeznica jest oštećenje elastičnih pritiskalica, čime se gubi konstrukcijski integritet između tračnice i podloge. Stoga postoji potreba za razvojem novih ili poboljšanjem postojećih pritiskalica. U radu je kroz dosadašnja istraživanja opisan doprinos i uloga pojedinih komponenata sustava pričvršćenja pri djelovanju raznih slučajeva opterećenja, a kao alatu čijom se promjenom parametara može utjecati na učinkovitost sustava pričvršćenja, posebno je usmjereno na pritiskalice. Detaljno je opisan postupak izrade numeričkih modela kojima je moguće provođenje parametarskih analiza za razvoj novih ili modifikaciju postojećih pritiskalica za pričvršćenje tračnica.

Ključne riječi
sustav pričvršćenja tračnica, elastična pritiskalica, CAE, MKE, numerički model, računalni eksperimenti

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Baniček, M., Uroš, M., Lakušić, S.: Razvoj novih i poboljšanje postojećih elastičnih pritiskalica za pričvršćenje tračnica, GRAĐEVINAR, 74 (2022) 6, pp. 502-517, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.3468.2022

ILI:

Baniček, M., Uroš, M., Lakušić, S. (2022). Razvoj novih i poboljšanje postojećih elastičnih pritiskalica za pričvršćenje tračnica, GRAĐEVINAR, 74 (6), 502-517, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.3468.2022

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
Banicek WEB
Maja Baniček
Sveučilište u Zagrebu
Građevinski fakultet
Zavod za tehničku mehaniku
uros WEB
Mario Uroš
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet
Lakusic Stjepan
Stjepan Lakušić
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet,
Zavod za prometnice