Arhiva

Objavljen: Građevinar 75 (2023) 6
Tip rada: Znanstveni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Mehanička svojstva morta s dodatkom aditiva EarthZyme

Mehmet Timur Cihan, Seyhan Yardımlı, Burak Özşahin, Esma Mıhlayanlar

Sažetak

Beton je najzastupljeniji građevni materijal na svijetu. Međutim, zbog visoke razine emisije CO2 iz proizvodnje cementa, njegova se upotreba dovodi u pitanje, te ga se pokušava poboljšati. Za poboljšanje svojstava betona primjenjuju se različiti kemijski aditivi. Enzimi su organski materijali i posebno su favorizirani posljednjih godina zbog svoje niske cijene pri upotrebi u tradicionalnim metodama stabilizacije tla. U ovom se istraživanju primijenio enzim ‘EarthZyme’ kao aditiv mortu za žbuku te su se ispitali njegovi učinci na mehanička svojstva mortova. EarthZyme je u potpunosti biorazgradiv u prirodi i upotrebljava se za stabilizaciju tla. Izradom uzoraka morta s udjelima enzima od 0 %, 0,01 %, 0,02 %, 0,03 % i 0,04 %, utvrđeni su učinci dodatka enzima na mehanička svojstva morta (brzina ultrazvučnog impulsa (UPV), čvrstoća na savijanje ff i tlačna čvrstoća fc). Vrijednosti uzoraka morta dobivene pomoću ispitivanja rasprostiranjem varirale su u rasponu od 15 do 17 cm, pri čemu vrijednosti rastu s povećanjem udjela EarthZymea. Iako udio EarthZymea ne utječe značajno na mehanička svojstva uzoraka morta u ranoj starosti (3 dana), udio enzima smanjuje UPV i fc, a u isto vrijeme poboljšava ff kod starijih uzoraka (28 dana). Udio enzima nema značajan učinak na UPV i ff, ali ima značajan učinak na fc.

Ključne riječi
EarthZyme, mort, brzina ultrazvučnog impulsa, tlačna čvrstoća, čvrstoća na savijanje, ANOVA

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Cihan, M. T., Yardımlı, S., Özşahin, B., Mıhlayanlar, E.: Mehanička svojstva morta s dodatkom aditiva EarthZyme, GRAĐEVINAR, 75 (2023) 6, pp. 555-564, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.3469.2022

ILI:

Cihan, M. T., Yardımlı, S., Özşahin, B., Mıhlayanlar, E. (2023). Mehanička svojstva morta s dodatkom aditiva EarthZyme, GRAĐEVINAR, 75 (6), 555-564, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.3469.2022

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
Timur Cihan
Mehmet Timur Cihan
Sveučilište Tekirdağ Namık Kemal, Turska
Fakultet tehničkih znanosti
Odjel za građevinarstvo
3649 A2 YARDIMLI WEB
Seyhan Yardımlı
Sveučilišta Okan u Istanbulu, Turska
Fakultet za umjetnost, dizajn i arhitekturu
Odsjek za arhitekturu
Burak Ozsahin3
Burak Özşahin
Sveučilišta Kırklareli, Turska
Arhitektonski fakultet
Esma Mhlayanlar
Esma Mıhlayanlar
Sveučilišta Trakya, Turska
Arhitektonski fakultet