Arhiva

UDK: 624.92./94:69.009.182
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 62 (2010) 11
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Novi pristup osiguranju trajnosti konstrukcija

Jure Radić, Jelena Bleiziffer, Ivan Kalafatić

Sažetak

U ovom se radu analiziraju odredbe novih hrvatskih propisa za betonske, zidane, drvene i čelične konstrukcije te spregnute konstrukcije od čelika i betona koje se odnose na zahtjeve u pogledu ostvarenja svojstva trajnosti i zahtijevanih dokaza. Objašnjavaju se glavna načela usvojenog dokaza i proračuna trajnosti te daju preporuke za primjenu propisanih i drugih razvijenih modela s isticanjem mogućnosti dorada u budućnosti, osobito u pogledu propisa za održavanje konstrukcija.

Ključne riječi
projektiranje, izvedba, održavanje, konstrukcija, trajnost, uporabni vijek

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Radić, J., Bleiziffer, J., Kalafatić, I.: Novi pristup osiguranju trajnosti konstrukcija, GRAĐEVINAR, 62 (2010) 11

ILI:

Radić, J., Bleiziffer, J., Kalafatić, I. (2010). Novi pristup osiguranju trajnosti konstrukcija, GRAĐEVINAR, 62 (11)
Autori:
Autor Radić WEB
Jure Radić
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet
Bleiziffer WEB
Jelena Bleiziffer
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet

Ivan Kalafatić
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet