Arhiva

Objavljen: Građevinar 74 (2022) 11
Tip rada: Znanstveni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Analiza granične nosivosti zidanih svođenih mostova

Kefan Chen, Yuan Li, Qixiang Hui, Bin Zhou, Kang Wang

Sažetak

U svrhu točne procjene granične nosivosti zidanih lučnih konstrukcija, uzimajući u obzir odnos trenja i prionjivosti između različitih komponenti, u ovom je radu definiran numerički model metodom konačnih elemenata s kohezivnim elementima nulte debljine. Model je analiziran eksplicitnim dinamičkim simulacijama i potvrđen na stvarnom mostu. Rezultati pokazuju da je nosivost konstrukcije u pozitivnom kvadratnom omjeru s debljinom lučne ispune i prstena, a omjer visine i raspona mosta (strelica luka) imaju kubični omjer. Naime, postoji optimalna vrijednost strelice luka (f/l = 1/3,909), kod koje konstrukcija ima maksimalnu nosivost pod istim uvjetima.

Ključne riječi
zidane lučne konstrukcije, granična nosivost, metoda konačnih elemenata, kohezivni konačni element, eksplicitna dinamička analiza

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Chen, K., Li, Y., Hui, Q., Zhou, B., Wang, K.: Analiza granične nosivosti zidanih svođenih mostova, GRAĐEVINAR, 74 (2022) 11, pp. 957-966, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.3479.2022

ILI:

Chen, K., Li, Y., Hui, Q., Zhou, B., Wang, K. (2022). Analiza granične nosivosti zidanih svođenih mostova, GRAĐEVINAR, 74 (11), 957-966, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.3479.2022

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
3479 A1 WEB
Kefan Chen
Sveučilište Chang’an, Xi’an, Kina
Prometni fakultet
3479 A2 WEB
Yuan Li
Sveučilište Chang’an, Xi’an, Kina
Glavni laboratorij za tehnologiju otkrivanja i ojačanja starih mostova Ministarstva prometa
3479 A3 WEB
Qixiang Hui
Sveučilište Chang’an, Xi’an, Kina
Prometni fakultet
3479 A4 WEB
Bin Zhou
Ningxia Communications Construction Co., Kina
3479 A5 WEB
Kang Wang
Sveučilište Chang’an, Xi’an, Kina
Prometni fakultet