Arhiva

UDK: 624.18:624.193
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 54 (2002) 7
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Procjena ukupnih troškova projekata u visokogradnji

Saša Marenjak, Mohamed A. El-Haram, R. Malcolm W. Horner

Sažetak

U radu se polazi od činjenice da je procjena ukupnih troškova projekata jedna od glavnih karakteristika novih načina ustupanja radova u objektima visokogradnje. Opisana je koncepcija ukupnih troškova projekata. Prikazani su postojeći klasifikacijski sustavi koji se najčešće primjenjuju u graditeljstvu, te razvoj novog, konzistentnog i flexibilnog okvira za strukturiranje podataka koji će služiti za procjenu i kontrolu ukupnih troškova projekata visokogradnje.

Ključne riječi
ukupni troškovi projekata, klasifikacijski sustavi, struktura podataka za ukupne troškove projekata, održavanje objekata, upotreba objekata, visokogradnja

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Marenjak, S., El-Haram, M. A., Horner, R. M. W.: Procjena ukupnih troškova projekata u visokogradnji, GRAĐEVINAR, 54 (2002) 7

ILI:

Marenjak, S., El-Haram, M. A., Horner, R. M. W. (2002). Procjena ukupnih troškova projekata u visokogradnji, GRAĐEVINAR, 54 (7)
Autori:
Sasa Marenjak WEB
Saša Marenjak
Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku
Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek

Mohamed A. El-Haram
Sveučilište u Dundee-u, UK
Zavod za građevinarstvo

R. Malcolm W. Horner
Sveučilište u Dundee-u, UK
Zavod za građevinarstvo