Arhiva

Objavljen: Građevinar 74 (2022) 5
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Primjena čeličnih konstrukcija u stambenoj izgradnji

Filip Mihić, Damir Markulak, Tihomir Dokšanović

Sažetak

Iako se čelik kao konstrukcijski materijal za industriju uspješno dokazuje i na tržištu južne i jugoistočne Europe, primjeri primjene u stambenoj gradnji su rijetki. Jaka tradicija gradnje ziđem i armiranim betonom još uvijek ograničava primjenu materijala poput čelika, unatoč primjerima dobre prakse iz zemalja poput Japana i SAD-a. Revizijom prednosti i nedostataka te prikazom rješenja tih nedostataka, posebno u skladu s tri osnovna sustava gradnje čelikom, može se uvidjeti da je to konkurentan i često racionalan izbor i za stambenu gradnju. Primjer proračuna stambene jedinice (vile) ilustrira prednosti i načine umanjenja nedostataka primjene čelika te na taj način zorno prikazuje mogućnosti njegove uporabe.

Ključne riječi
čelik, montažna gradnja, kuća, potres, požar, energetska učinkovitost

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Mihić, F., Markulak, D., Dokšanović, T.: Primjena čeličnih konstrukcija u stambenoj izgradnji, GRAĐEVINAR, 74 (2022) 5, pp. 419-431, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.3480.2022

ILI:

Mihić, F., Markulak, D., Dokšanović, T. (2022). Primjena čeličnih konstrukcija u stambenoj izgradnji, GRAĐEVINAR, 74 (5), 419-431, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.3480.2022

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
Filip Mihic WEB
Filip Mihić
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek
Damir Markulak WEB
Damir Markulak
Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku
Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek
Tihomir Doksanovic WEB
Tihomir Dokšanović
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek