Arhiva

Objavljen: Građevinar 74 (2022) 5
Tip rada: Znanstveni rad-prethodno priopćenje
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Utjecaj perforacija i proreza na higrotermalna svojstva EPS-a

Mergim Gaši, Bojan Milovanovic, Ivana Banjad Pečur, Marina Bagarić

Sažetak

Ovaj rad prikazuje rezultate istraživanja utjecaja perforacija i proreza na difuzivnost vodene pare ekspandiranog polistirena (EPS-a) te utjecaj veličine i broja perforacija i proreza na toplinsku vodljivost ploče EPS-a. Istraživanje je provedeno primjenom numeričkih modela (metode kontrolnih volumena), pri čemu je varirana debljina uzorka, razmak proreza te dubina i promjer perforacija. Numeričkim modelom se pokazalo da je moguće dobiti i do 42,18 % bolju difuzivnost vodene pare u odnosu na EPS ploču bez perforacija uz povećanje toplinske vodljivosti od 9, 02 %. Također, iz rezultata ovog istraživanja vidljivo je da efektivni koeficijent difuzije vodene pare ovisi o debljini perforiranih uzoraka EPS-a.

Ključne riječi
numerički model, perforirani EPS, toplinski tok, difuzija vodene pare, ekvivalentna toplinska vodljivost

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Gaši, M., Milovanovic, B., Banjad Pečur, I. ., Bagarić, M.: Utjecaj perforacija i proreza na higrotermalna svojstva EPS-a, GRAĐEVINAR, 74 (2022) 5, pp. 369-392, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.3483.2022

ILI:

Gaši, M., Milovanovic, B., Banjad Pečur, I. ., Bagarić, M. (2022). Utjecaj perforacija i proreza na higrotermalna svojstva EPS-a, GRAĐEVINAR, 74 (5), 369-392, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.3483.2022

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
GASI WEB
Mergim Gaši
Sveučilište u Zagrebu
Građevinski fakultet
05 bojan Milovanovic 25 1
Bojan Milovanovic
Sveučilište u Zagrebu
Građevinski fakultet
Ivana Banjad Pecur WEB
Ivana Banjad Pečur
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet,
Zavod za materijale
08 Marina Bagaric 28
Marina Bagarić
Sveučilište u Zagrebu
Građevinski fakultet
Zavod za materijale