Arhiva

Objavljen: Građevinar 75 (2023) 4
Tip rada: Stručni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Statističko modeliranje kolotraženja za ceste s malim volumenom prometa u Indiji

Makendran Chandrakasu

Sažetak

U ovom se istraživanju ispituje model kolotraženja koji je prikladniji za savitljive kolničke konstrukcije na cestama s malim volumenom prometa u Indiji. Kolotrazi na cesti izravno utječu na različite aspekte kao što su svojstva kolnika, sigurnost, udobnost vožnje i trajanje putovanja. Sukladno tome, ovo je istraživanje provedeno na 173 probne dionice cesta s malim volumenom prometa, a matematički model kolotraženja razvijen je pomoću višestruke regresijske analize. U modelu je kolotraženje varijabla odgovora, a broj gospodarskih vozila po danu, oborine, nosivost posteljice (kao modificirani strukturni broj) i starost kolnika su eksplanatorne varijable. Model je statistički potvrđen i primijenjen za predviđanje kolotraga na cesti, a učinkovitost predviđanja je potvrđena. Pogreška između terenskih podataka i procijenjenih vrijednosti je unutar 5 %.

Ključne riječi
kolotraženje, regresijska analiza, ceste s malim volumenom prometa, provjera točnosti referentnih podataka

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Chandrakasu, M.: Statističko modeliranje kolotraženja za ceste s malim volumenom prometa u Indiji, GRAĐEVINAR, 75 (2023) 4, pp. 379-387, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.3486.2022

ILI:

Chandrakasu, M. (2023). Statističko modeliranje kolotraženja za ceste s malim volumenom prometa u Indiji, GRAĐEVINAR, 75 (4), 379-387, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.3486.2022

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
Chandrakasu Makendran WEB
Makendran Chandrakasu
Nacionalni institut za tehnologiju, Tiruchirappalli,
Tamil Nadu, Indija
Građevinski fakultet