Arhiva

UDK: 624.131.3:552.54
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 63 (2011) 1
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Određivanje modula deformacije karbonatnih stijena u hrvatskom kršu

Meho Saša Kovačević, Danijela Jurić-Kaćunić, Radovan Simović

Sažetak

Ističe se da krš zauzima više od polovice površine Hrvatske u kojem prevladavaju karbonatne stijene podložne okršavanju. Dan je pregled laboratorijskih i terenskih ispitivanja modula deformacije stijenske mase te neizravnog određivanja krutosti na temelju rezultata klasificiranja stijenske mase. Prikazana su hrvatska iskustva u primjeni klasifikacija za određivanje modula deformacije stijenske mase neophodna za stjecanje novih spoznaja o krutosti karbonatnih stijena u kršu Hrvatske.

Ključne riječi
terenska ispitivanja, karbonatne stijene, stijenska masa, modul deformacije, klasificiranje, laboratorijska ispitivanja, krš

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Kovačević, M. S., Jurić-Kaćunić, D., Simović, R.: Određivanje modula deformacije karbonatnih stijena u hrvatskom kršu, GRAĐEVINAR, 63 (2011) 1

ILI:

Kovačević, M. S., Jurić-Kaćunić, D., Simović, R. (2011). Određivanje modula deformacije karbonatnih stijena u hrvatskom kršu, GRAĐEVINAR, 63 (1)
Autori:
Kovacevic MS
Meho Saša Kovačević
Sveučilište u Zagrebu
Građevinski fakultet
Zavod za geotehniku
MARCIC Danijela WEB2
Danijela Jurić-Kaćunić
Sveučilište u Zagrebu
Građevinski fakultet
Zavod za geotehniku

Radovan Simović
Institut IGH