Arhiva

Objavljen: Građevinar 75 (2023) 1
Tip rada: Znanstveni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Ponašanje armiranobetonskih kvadratnih stupova od mikroarmiranih cementnih kompozita

Mohsen Dayyani, Alireza Mortezaei, Mohammad Sadegh Rouhanimanesh, Jafar Asgari Marnani

Sažetak

Ovaj rad istražuje učinke geometrijskih omjera i udjela vlakana na slom betonskih stupova od mikroarmiranih cementnih kompozita visokih performansi (eng. engineered cementitious composite - ECC). Kada su podvrgnuti cikličnom opterećenju, ti stupovi mogu otkazati zbog očvršćivanja uzdužne armature ili stvaranja dominantnih pukotina. U ovom je istraživanju ispitano 11 ECC stupova, s udjelom vlakana između 0-1,5 % i omjerom duljine stupa i visine presjeka (geometrijski omjer) od 3 do 7, te jedan standardni armiranobetonski stup. Rezultati su pokazali da su i geometrijski omjer i udio vlakana značajno utjecali na uočene mehanizme sloma. Nadalje, ECC stup je demonstrirao kapacitet kumulativne disipacije energije koji je bio približno 100 % veći nego kod konvencionalnog betonskog stupa.

Ključne riječi
projektirani cementni kompozit, kvadratni stup, udio vlakana, geometrijski omjer, mehanizam sloma

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Dayyani, M., Mortezaei, A., Rouhanimanesh, M. S., Marnani, J. A.: Ponašanje armiranobetonskih kvadratnih stupova od mikroarmiranih cementnih kompozita, GRAĐEVINAR, 75 (2023) 1, pp. 31-21, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.3503.2022

ILI:

Dayyani, M., Mortezaei, A., Rouhanimanesh, M. S., Marnani, J. A. (2023). Ponašanje armiranobetonskih kvadratnih stupova od mikroarmiranih cementnih kompozita, GRAĐEVINAR, 75 (1), 31-21, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.3503.2022

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
dayyani Ph.D. Candidate WEB
Mohsen Dayyani
Islamsko sveučilište Azad, Teheran, Iran
Središnji teheranski ogranak
Odjel za građevinarstvo
Dr. Alireza Mortezaei Associate Professor WEB
Alireza Mortezaei
Islamsko sveučilište Azad, Semnan, Iran
Semnanska grana
Odjel za građevinarstvo
dr.rohanimanesh assistant professor WEB
Mohammad Sadegh Rouhanimanesh
Islamsko sveučilište Azad, Teheran, Iran
Središnji teheranski ogranak
Odjel za građevinarstvo
J. ASGARI Marnani assistant professor WEB
Jafar Asgari Marnani
Islamsko sveučilište Azad, Teheran, Iran
Fakultet za građevinarstvo i zemljišne resurse
Odjel za građevinarstvo