Arhiva

Objavljen: Građevinar 74 (2022) 10
Tip rada: Znanstveni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Utjecaj duljine kritičnog područja na nosivost armiranobetonskih greda

Sinan Cansız

Sažetak

U ovom istraživanju provedena je seizmička analiza ponašanja armiranobetonskih greda s različitim posmičnim rasponima, oblicima spona i duljinama kritičnog područja pomoću programa SeismoStruct 2020. Odnosi između opterećenja i pomaka 24 armiranobetonske grede u različitim uvjetima analitički su modelirani. Analitički model korišten u istraživanju potvrđen je usporedbom s eksperimentalnim podacima iz literature. Utvrđeno je da je povećanje kritičnog područja, posebice kod greda s velikim posmičnim rasponom, važno za protupotresnu sigurnost. Nadalje, izdvojena je krivulja kapaciteta nosivosti svake grede i analizirani su usporedni grafikoni. Dobiveni rezultati pokazali su da duljina kritičnog područja ograničava učinak oblika i promjera spona na ponašanje grede.

Ključne riječi
armiranobetonska greda, kritično područje, oblik spona, seizmička analiza

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Cansız, S.: Utjecaj duljine kritičnog područja na nosivost armiranobetonskih greda, GRAĐEVINAR, 74 (2022) 10, pp. 857-868, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.3504.2022

ILI:

Cansız, S. (2022). Utjecaj duljine kritičnog područja na nosivost armiranobetonskih greda, GRAĐEVINAR, 74 (10), 857-868, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.3504.2022

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
3504 Cansz WEB
Sinan Cansız
Sveučilište Istanbul Arel, Turska
Tehnički fakultet
Odjel za građevinarstvo