Arhiva

Objavljen: Građevinar 75 (2023) 3
Tip rada: Znanstveni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Razvijanje empirijske jednadžbe za dubinu podlokavanja ispred nagnutih stupova mosta

Halil İbrahim Fedakar, Ali Ersin Dinçer, Zafer Bozkuş

Sažetak

Neka istraživanja predlažu različite empirijske korelacije kako bi se predvidjela dubina podlokavanja ispred nagnutih stupova mosta kroz regresijsku analizu dobivenu laboratorijskim mjerenjima zbog složenih mehanizama toka oko nagnutih stupova mosta. Međutim, kako su se te korelacije razvile za određeni skup podataka, opća je jednadžba i dalje potrebna da bi se točno predvidjela dubina podlokavanja ispred nagnutih stupova mosta. Glavni je cilj istraživanja razviti opću jednadžbu kako bi se predvidjela dubina podlokavanja ispred nagnutih stupova mosta kroz višeslojni perceptron (MLP) i tehnike neuronske mreže s radijalnim baznim funkcijama (RBNN). Eksperimentalni skupovi podataka koji se primjenjuju u ovom istraživanju skupljeni su se iz prijašnjih istraživanja. Jednadžba za dubinu podlokavanja prednjeg stupa koristi se primjenom pet varijabl. Rezultati analiza umjetne neuronske mreže (ANN) otkrivaju da su modeli RBNN i MLP omogućili preciznija predviđanja nego prethodne empirijske korelacije kad su u pitanju izlazne varijable. Prema tome, predlažu se analitičke jednadžbe dobivene RBNN i MLP modelima za točno predviđanje dubine podlokavanja ispred nagnutih stupova mosta. Štoviše, na temelju rezultata analize osjetljivosti utvrđuje se da je na dubinu podlokavanja ispred prednjih i stražnjih stupova najviše utjecao kut nagiba, odnosno intenzitet toka.

Ključne riječi
podlokavanje stupa, umjetna neuronska mreža, kut nagiba stupova mosta, višeslojni perceptron, radijalna bazna neuronska mreža

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Fedakar, H. İ., Dinçer, A. E., Bozkuş, Z.: Razvijanje empirijske jednadžbe za dubinu podlokavanja ispred nagnutih stupova mosta, GRAĐEVINAR, 75 (2023) 3, pp. 239-256, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.3507.2022

ILI:

Fedakar, H. İ., Dinçer, A. E., Bozkuş, Z. (2023). Razvijanje empirijske jednadžbe za dubinu podlokavanja ispred nagnutih stupova mosta, GRAĐEVINAR, 75 (3), 239-256, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.3507.2022

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
3507 A1 Fedakar WEB
Halil İbrahim Fedakar
Sveučilište Abdullah Gul, Kayseri, Turska
Građevinski fakultet
Zavod za geotehniku
3507 A2 Dincer WEB
Ali Ersin Dinçer
Sveučilište Abdullah Gul, Kayseri, Turska
Građevinski fakultet
Zavod za hidrotehniku
3507 A3 Bozku WEB
Zafer Bozkuş
Tehničko sveučilište Bliski istok, Ankara,Turska
Građevinski fakultet
Zavod za hidrotehniku