Arhiva

UDK: 624.071.3:624.042
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 54 (2002) 7
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

O primjeni diskontinuitetnih funkcija u statici konstrukcija

Riko Rosman

Sažetak

U radu je pokazano da se primjenom diskontinuitetnih funkcija mogu znatno pojednostaviti formulacije opterećenja i odzivnih veličina te izvodi za složena opterećenja štapova u statici konstrukcija. Dane su definicije i pravila računanja s diskontinuitetnim funkcijama, a praktična primjena je pokazana na nekoliko jednostavnih zadataka statički određenih i neodređenih greda te na zidu s nizom otvora izloženom gravitacijskom i bočnom opterećenju na proizvoljnom mjestu visine.

Ključne riječi
diskontinuitetne funkcije, unutarnje sile, deformacije, grede, zid, proračun konstrukcija

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Rosman, R.: O primjeni diskontinuitetnih funkcija u statici konstrukcija, GRAĐEVINAR, 54 (2002) 7

ILI:

Rosman, R. (2002). O primjeni diskontinuitetnih funkcija u statici konstrukcija, GRAĐEVINAR, 54 (7)
Autori:

Riko Rosman