Arhiva

Objavljen: Građevinar 74 (2022) 11
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Analiza kritične brzine zraka u požaru cestovnog tunela

Ivan Kenda, Jakob Likar

Sažetak

Analiza kritične brzine zraka provedena je pomoću numeričkog modela prilagođenog za istočnu cijev cestovnog tunela Kastelec u Sloveniji. Time je omogućeno ispitivanje učinkovitosti ventilatora koja je potrebna za održavanje odgovarajućih prometnih uvjeta i propisane sigurnosti u tunelu. Pri kritičnoj brzini strujanja zraka, odnosno pri brzini strujanja zraka nižoj od propisane, gdje se još uvijek može učinkovito kontrolirati širenje dima kako bi se osiguralo potrebno vrijeme za sigurnu evakuaciju putnika iz požarom ugrožene cijevi tunela, posebna je pozornost posvećena fenomenima povratnog strujanja dima i slojevitog širenja dima ispod stropa tunela (tzv. “stratifikacija“). Provedene su simulacije uzdužnog ventilacijskog sustava s odsisima u jednoj točki.

Ključne riječi
cestovni tunel, požar, ventilacija, kritična brzina zraka, povratno strujanje dima, stratifikacija

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Kenda, I., Likar, J.: Analiza kritične brzine zraka u požaru cestovnog tunela, GRAĐEVINAR, 74 (2022) 11, pp. 979-986, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.3515.2022

ILI:

Kenda, I., Likar, J. (2022). Analiza kritične brzine zraka u požaru cestovnog tunela, GRAĐEVINAR, 74 (11), 979-986, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.3515.2022

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
Ivan kenda WEB
Ivan Kenda
Sveučilište u Ljubljani, Slovenija
Građevinsko-geodetski fakultet
Likar slika
Jakob Likar
Sveučilište u Ljubljani, Slovenija
Prirodoslovno-tehnički fakultet