Arhiva

Objavljen: Građevinar 75 (2023) 1
Tip rada: Znanstveni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Učinak recikliranog stakla kao agregata na svojstva mikrobetona

Serkan Etli

Sažetak

cementa u točno određenim omjerima. Zbog iznimno visokih performanci, taj materijal ima potencijal za korištenje kod konstrukcijskih popravaka postojećih građevinskih elemenata. U sklopu ovog rada provedena je evaluacija izradom scenarija uporabe prema kojem se staklo, koje je otpadni proizvod, može usitniti i primijeniti na način koji osigurava dovoljnu izvedbu mikrobetona. Postoje četiri različita udjela veziva u smjesama u okviru ovog istraživanja, tj. 570, 580, 599 i 658 kg/m3. U spomenutim je smjesama, kao i u kontrolnoj smjesi redom 12 %, 27 % i 50 % mikroagregata zamijenjeno recikliranim staklom, te je na taj način proizvedeno ukupno 16 različitih mješavina sa četiri različita udjela agregata. Za mehanička i fizikalna ispitivanja te ispitivanja svojstva trajnosti proizvedene su kocke veličine 50 × 50 × 50 mm i prizme veličine 40 × 40 × 160 mm. Za potrebe ovog istraživanja provedena su mehanička ispitivanja na 144 uzorka starosti 7, 28 i 56 dana. Osim toga, na 192 uzorka prizme ispitan je utjecaj smrzavanja i odmrzavanja i općenito učinka temperature na mehanička svojstva. U određivanju svojstva trajnosti ispitivana su fizikalna svojstva kao što su poroznost, sorptivnost i specifična gustoća, a određivana su testovima na uzorcima u obliku kocke. Rezultati ispitivanja pokazuju da zamjena mikroagregata s recikliranim staklom ima pozitivne učinke na sva mehanička ponašanja mikrobetona.

Ključne riječi
reciklirano staklo, mikrobeton, smrzavanje/odmrzavanje, mehanička svojstva

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Etli, S.: Učinak recikliranog stakla kao agregata na svojstva mikrobetona, GRAĐEVINAR, 75 (2023) 1, pp. 39-51, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.3538.2022

ILI:

Etli, S. (2023). Učinak recikliranog stakla kao agregata na svojstva mikrobetona, GRAĐEVINAR, 75 (1), 39-51, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.3538.2022

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
SERKAN ETL
Serkan Etli
Sveučilište Munzur, Tunceli, Turska
Odjel za hitnu pomoć i upravljanje katastrofama