Arhiva

Objavljen: Građevinar 75 (2023) 2
Tip rada: Znanstveni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Alternativni pristup za izračunavanje optimalne veličine viskoznog prigušivača

Elif Cagda Kandemir

Sažetak

Ovaj rad istražuje optimalnu veličinu viskoznog prigušivača potrebnu za sprječavanje sudara peterokatnice s krutim zidom. Sastoji se od dva dijela, oba temeljena na novoj primjeni metode wavelet koherencije (WCoh). U prvom su dijelu slučajevi udara procijenjeni metodom WCoh, a u drugom je predložen pristup temeljen na metodi WCoh za optimizaciju veličine viskoznog prigušivača. Za provjeru predložene metode korišten je validacijski model i primijećeno je da se ukupne veličine prigušivača dobro slažu. Nelinearni viskozni prigušivači imaju omjer prigušenja koji je identičan onom linearnih viskoznih prigušivača, ali imaju nižu silu prigušivanja, čime štite konstrukciju i prigušivač pri velikim brzinama konstrukcija. Ovo je istraživanje pokazalo da se wavelet koherencija može koristiti za identifikaciju seizmičkog sudara.

Ključne riječi
seizmički sudar, viskozni prigušivač, kontinuirana wavelet transformacija (CWT), wavelet koherencija (WCoh), gibanja tla u blizini rasjeda

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Kandemir, E. C.: Alternativni pristup za izračunavanje optimalne veličine viskoznog prigušivača, GRAĐEVINAR, 75 (2023) 2, pp. 153-162, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.3539.2022

ILI:

Kandemir, E. C. (2023). Alternativni pristup za izračunavanje optimalne veličine viskoznog prigušivača, GRAĐEVINAR, 75 (2), 153-162, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.3539.2022

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
Elif Cagda Kandemir WEB
Elif Cagda Kandemir
Demokratsko sveučilište u Izmiru, Turska
Građevinski fakultet