Arhiva

UDK: 624.056+666.973:69.009.182
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 62 (2010) 11
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Seizmički proračun predgotovljenih betonskih konstrukcija

Darko Meštrović, Danijel Simonetti

Sažetak

U radu su uz osnovni opis predgotovljenih betonskih konstrukcija prikazane odredbe Eurokoda 8 za projektiranje takvih konstrukcija. Opisane su metode koje se primjenjuju na seizmičke proračune: metoda sila i metoda pomaka .Za metodu sila su navedeni proračunski koraci koji se provode, a metoda pomaka je podrobno opisana. Prikazana je usporedba primjene tih metoda. Zaključak je autora da je za seizmički proračun predgotovljenih betonskih konstrukcija prikladnija metoda pomaka.

Ključne riječi
seizmički proračun, Eurokod 8, metoda sila, metoda pomaka, usporedba metoda , predgotovljena betonska konstrukcija

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Meštrović, D., Simonetti, D.: Seizmički proračun predgotovljenih betonskih konstrukcija , GRAĐEVINAR, 62 (2010) 11

ILI:

Meštrović, D., Simonetti, D. (2010). Seizmički proračun predgotovljenih betonskih konstrukcija , GRAĐEVINAR, 62 (11)
Autori:

Darko Meštrović
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet

Danijel Simonetti
Istra inženjering d.o.o.