Arhiva

Objavljen: Građevinar 76 (2024) 3
Tip rada: Znanstveni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Utjecaj temperature, vode i opterećenja na karakteristike naprezanja BFRP-CRCP kolnika

Xueling Chen, Lifeng Wang

Sažetak

Karakteristike naprezanja kontinuirano armiranobetonskih kolnika sa šipkama ojačanima bazaltnim vlaknima (BFRP–CRCP) ispitane su primjenom teorije povezanosti temperature, vode i opterećenja, temeljene na svojstvima smrznutog tla u sjeveroistočnoj Kini, u kombinaciji s postojećim istraživačkim iskustvom. Za polaznu je točku uzet utjecaj slijeganja temeljnog tla uslijed odmrzavanja u sjeveroistočnoj Kini. Računalni program COMSOL primijenjen je za izradu modela konačnih elemenata BFRP-CRCP temeljnog tla i kolničke konstrukcije u Kini. Ispitani su osnovni utjecajni elementi poput debljine kolnika, koeficijenta armiranja i modula elastičnosti betona te su dane odgovarajuće preporuke za odabir materijala za BFRP-CRCP kolnik Kini. Nadalje, karakteristike naprezanja kombinirane BFRP-CRCP kolničke konstrukcije ispitane su primjenom triju najčešće korištenih kolničkih konstrukcija u regiji uz fokus na različite elemente koji im doprinose. Navedeno služi kao model za BFRP-CRCP kolničku konstrukciju, pri čemu se uzimaju u obzir deformacije uslijed slijeganja.

Ključne riječi
smrznuto tlo, BFRP-CRCP, deformacija uslijed slijeganja, kolnik

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Chen, X., Wang, L.: Utjecaj temperature, vode i opterećenja na karakteristike naprezanja BFRP-CRCP kolnika, GRAĐEVINAR, 76 (2024) 3, pp. 247-256, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.3547.2022

ILI:

Chen, X., Wang, L. (2024). Utjecaj temperature, vode i opterećenja na karakteristike naprezanja BFRP-CRCP kolnika, GRAĐEVINAR, 76 (3), 247-256, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.3547.2022

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:

Xueling Chen
Sjeveroistočno šumarsko sveučilište, Kina
Građevinski fakultet
Lifeng Wang WEB
Lifeng Wang
Sjeveroistočno šumarsko sveučilište, Kina
Građevinski fakultet