Arhiva

Objavljen: Građevinar 75 (2023) 5
Tip rada: Stručni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

3D nelinearna seizmička analiza i projektiranje izoliranih zgrada pri gibanjima tla s plitkim žarištem

Mohammed Tamahloult, Boualem Tiliouine

Sažetak

Učinkovitost izoliranih zgrada tijekom prošlih potresa potvrdio je prikladnost izolatora od gumenog ležišta s olovnom jezgrom (LRB). Kako bi se procijenila učinkovitost takvih izolatora, za tri komponente snimljene tijekom potresa u Northridgeu 1994. godine, na trima postajama s udaljenostima od seizmičkog rasjeda na 5.54, 11.39, 17.82 i 6.7 Mw , razvijeni su 3D modeli višekatne zgrade s fiksnom bazom i modeli s pridruženom izoliranom bazom. U ovom se radu dotičemo važnih pitanja u vezi s analizom i projektiranjem izoliranih zgrada pod utjecajem gibanja tla s plitkim žarištem pri razinama predviđenog potresa (engl. Design Basis Earthquake - DBE) i najjačega mogućeg potresa (engl. Maximum Capable Earthquake - MCE). Rezultati pokazuju da, iako su uvjeti posmične deformacije i stabilnosti ispunjeni, ključno je zadovoljiti zahtjeve uvjeta izvlačenja (engl. rollout) zbog velikog pomaka izolatora na razini MCE uz korištenje dodatnih viskoznih prigušivača za poboljšanje željene učinkovitosti izolacije.

Ključne riječi
gibanja tla s plitkim žarištem, izolirane zgrade, 3D nelinearni odgovor na potres, LRB izolatori, seizmička konstrukcija, provjere stabilnosti

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Tamahloult, M., Tiliouine , B.: 3D nelinearna seizmička analiza i projektiranje izoliranih zgrada pri gibanjima tla s plitkim žarištem, GRAĐEVINAR, 75 (2023) 5, pp. 483-493, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.3548.2022

ILI:

Tamahloult, M., Tiliouine , B. (2023). 3D nelinearna seizmička analiza i projektiranje izoliranih zgrada pri gibanjima tla s plitkim žarištem, GRAĐEVINAR, 75 (5), 483-493, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.3548.2022

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
Mohammed Tamahloult WEB
Mohammed Tamahloult
Laboratorij za potresno inženjerstvo i dinamiku konstrukcija
Nacionalna politehnička škola, Alžir
Odjel za građevinarstvo
Boualem Tiliouine WEB
Boualem Tiliouine
Laboratorij za potresno inženjerstvo i dinamiku konstrukcija
Nacionalna politehnička škola, Alžir
Odjel za građevinarstvo