Arhiva

Objavljen: Građevinar 74 (2022) 12
Tip rada: Stručni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Ponašanje jednorasponskoga dvoetažnog betonskog okvira armiranog bazaltnim vlaknima

Gnanasundar Valarmathi Moorthy, Palanisamy Thangaraj, Thirugnanam Gobi Shanmugam

Sažetak

U ovom je radu fokus na projektiranju konstrukcije, što je primarni aspekt građevinarstva. Ponašanje sustava armiranobetonskih (AB) okvira izloženih bočnom opterećenju i procjena stanja oštećenja konstrukcije još su uvijek izazovni zadaci u građevinarstvu. Trenutačno se za većinu konstrukcija koristi armirani beton. U radu je prikazano istraživanje ponašanja AB okvira s bazaltnim i čeličnim vlaknima pod cikličkim opterećenjem. Čelična i bazaltna vlakna usitnjena su na veličinu od 2,5 cm. Detalji armiranja izrađeni su prema standardu IS 13920-2016. Uzorak korišten za oovo istraživanje u obliku je jednorasponskog, dvokatnog okvira koji je izrađen od armiranog betona s usitnjenim čeličnim i bazaltnim vlaknima u dvama različitim omjerima. Izvedena su tri okvira. Jedan je okvir od armiranoga betona bez vlakana (konvencionalni beton), a druga dva izrađena su s vlaknima različitih omjera. Omjeri bazaltnih vlakana su 0,25 % i 0,50 % te su dodani uzorcima. Ostvareni eksperimentalni rezultat na uzorcima s 0,25 % bazaltnih vlakana ima bolju nosivost kao i najmanji međukatni pomak u odnosu na druga dva okvira. Duktilnost okvira s BFRC-om povećana je u usporedbi s konvencionalnim okvirom. Uočeno je to da je širina pukotina pri uporabi BFRC-a manja u usporedbi s konvencionalnim betonom.

Ključne riječi
betonski okvir, beton ojačan vlaknima, bazaltna vlakna, cikličko bočno opterećenje, međukatni pomak

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Valarmathi Moorthy, G., Thangaraj, P., Gobi Shanmugam, T.: Ponašanje jednorasponskoga dvoetažnog betonskog okvira armiranog bazaltnim vlaknima, GRAĐEVINAR, 74 (2022) 12, pp. 1085-1092, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.3550.2022

ILI:

Valarmathi Moorthy, G., Thangaraj, P., Gobi Shanmugam, T. (2022). Ponašanje jednorasponskoga dvoetažnog betonskog okvira armiranog bazaltnim vlaknima, GRAĐEVINAR, 74 (12), 1085-1092, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.3550.2022

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
3550 A1 Gnanasundar WEB
Gnanasundar Valarmathi Moorthy
Institut za tehnologiju Bannari Amman, Erode, Tamilnadu, Indija
Odjel za građevinarstvo
3550 A2 Palanisamy WEB
Palanisamy Thangaraj
Nacionalni institut za tehnologiju Karnataka, Surathkal, Indija
Odjel za građevinarstvo
3550 A3 Thirugnanam WEB
Thirugnanam Gobi Shanmugam
Institut za tehnologiju cestovnog prometa, Erode, Tamilnadu, Indija
Odjel za građevinarstvo