Arhiva

Objavljen: Građevinar 74 (2022) 12
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Potencijalni čimbenici upravljanja koji utječu na građevinske projekte

R. V. K. Vigneshwar, S. Shanmugapriya

Sažetak

Upravljanje projektima je primjena specijaliziranih znanja, sposobnosti, tehnika i metodologija kako bi se ljudima pružila određena vrijednost. Za mjerenje uspješnosti primjene takvih znanja koriste se pojmovi kao što su produktivnost, performanse i učinkovitost. Osim toga, građevinarstvo je vrlo konkurentna industrija koja zahtijeva poboljšanje aspekata orijentiranih na upravljanje. Stoga se ovo istraživanje usmjerilo na prepoznavanje potencijalnih čimbenika upravljanja koji utječu na građevinske projekte. Faktori prikupljeni iz literature su grupirani kao organizacijski sustav, operativno upravljanje, upravljanje i kontrola, upravljanje i ograničenja te zapošljavanje i selekcija. Kao metoda istraživanja odabran je upitnik, a istraživanje je provedeno među stručnjacima u indijskoj građevinskoj industriji. 108 odgovora analizirano je primjenom testova učestalosti, testova pouzdanosti i indeksa relativne važnosti (engl. Relative Importance Index - RII). Nalazi su istaknuli važnost dostupnosti resursa, individualnog učenja, donošenja odluka, pravilne organizacije rada i raspodjele resursa kao čimbenike upravljanja koji imaju najznačajniji utjecaj. Ovaj rad pruža poboljšane uvide za menadžerski tim i omogućuje im da se usredotoče na čimbenike utjecaja koji su nužni za uspješno izvršenje projekta.

Ključne riječi
upravljanje izgradnjom, produktivnost, organizacijski sustav, čimbenici upravljanja, operativni menadžment

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Vigneshwar, R. V. K., Shanmugapriya, S.: Potencijalni čimbenici upravljanja koji utječu na građevinske projekte, GRAĐEVINAR, 74 (2022) 12, pp. 1037-1046, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.3563.2022

ILI:

Vigneshwar, R. V. K., Shanmugapriya, S. (2022). Potencijalni čimbenici upravljanja koji utječu na građevinske projekte, GRAĐEVINAR, 74 (12), 1037-1046, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.3563.2022

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
3563 A1 WEB
R. V. K. Vigneshwar
Tehnološki institut Coimbatore, Coimbatore, Tamilnadu, Indija
Odjel za građevinarstvo
3563 A2 WEB
S. Shanmugapriya
Tehnološki institut Coimbatore, Coimbatore, Tamilnadu, Indija
Odjel za građevinarstvo