Arhiva

UDK: 625.711.3:624.21+625.745.1
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 57 (2005) 8
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Mostovi i druge nadzemne cestovne građevine

Marsel Friedl

Sažetak

Prikazani su mostovi, vijadukti, nadvožnjaci i podvožnjaci koje je izvodio Konstruktor–inženjering u posljednjih desetak godina. Građevine su grupirane prema tipovima konstrukcijskih sklopova odnosno sustavima građenja. U uvodnom dijelu prikazan je pontonski most izgrađen 1993. godine koji ne pripada nijednom od ostalih tipova. Iz pojedinih grupacija građevina detaljnije su opisani reprezentativni primjeri kod kojih je valjalo istaknuti graditeljske i konstrukcijske domete.

Ključne riječi
most, vijadukt, nadvožnjak, podvožnjak, sustav građenja, cestovna građevina, konstrukcijski sklop

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Friedl, M.: Mostovi i druge nadzemne cestovne građevine, GRAĐEVINAR, 57 (2005) 8

ILI:

Friedl, M. (2005). Mostovi i druge nadzemne cestovne građevine, GRAĐEVINAR, 57 (8)
Autori:

Marsel Friedl
Konstruktor-inženjering d.d.