Arhiva

Objavljen: Građevinar 75 (2023) 5
Tip rada: Znanstveni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Organizacija građevinskog projekta za tehnologiju 3D ispisa

Nikola Špiček, Mladen Radujković, Miroslaw J. Skibniewski

Sažetak

Integracija tehnologije trodimenzionalnog (3D) ispisa u građevinske projekte potencijalno donosi mnoge prednosti kao što su smanjeni zahtjevi za radnom snagom na gradilištu, sigurnije upravljanje projektnim rokovima i budžetom te učinkovitije gospodarenje otpadom. Međutim, zamah tehnologije još uvijek nije prema očekivanjima zbog nedostatka standardiziranih procesa i metodologija, ali i zbog izazova koje nameće nova tehnologija. Organizacijsku strukturu takvih projekata potrebno je sveobuhvatno proučavati. Ova studija nudi pregled postojećih studija i triju različitih studija slučaja u Njemačkoj, Ujedinjenome Kraljevstvu i Sjedinjenim Američkim Državama u cilju istraživanja primarne razlike između uloga, odgovornosti i interakcija ključnih sudionika projekta unutar organizacijske strukture građevinskih projekata u sklopu kojih se primjenjuje tehnologija 3D ispisa. Razmatraju se uloge i odgovornosti klijenata/investitora, voditelja projekta/voditelja izgradnje, arhitekata, građevinskih inženjera, nadzornog inženjera i izvođača/glavnih izvođača. Dakle, moraju se uskladiti sva obilježja uloge ključnih sudionika i odgovornosti stvorenih tom tehnologijom u nastajanju. U suprotnome će kombinacija nove tehnologije i konvencionalne organizacije smanjiti vrijednost koju pruža nova tehnologija.

Ključne riječi
tehnologija 3D ispisa, organizacijska struktura projekta

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Špiček, N., Radujković, M., Skibniewski, M. J.: Organizacija građevinskog projekta za tehnologiju 3D ispisa, GRAĐEVINAR, 75 (2023) 5, pp. 471-482, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.3575.2022

ILI:

Špiček, N., Radujković, M., Skibniewski, M. J. (2023). Organizacija građevinskog projekta za tehnologiju 3D ispisa, GRAĐEVINAR, 75 (5), 471-482, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.3575.2022

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
Foto CV 1
Nikola Špiček
BMW Group, Njemačka / Alma Mater Europaea ECM
3575 Authors 2 RADUJKOVIC WEB
Mladen Radujković
Alma Mater Europaea ECM, Slovenija
3575 Authors 3 SKIBNIEWSKI WEB
Miroslaw J. Skibniewski
Sveučilište Maryland, College Park, SAD