Arhiva

Objavljen: Građevinar 75 (2023) 3
Tip rada: Znanstveni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Procjena toplinske učinkovitosti neprozirnih ventiliranih fasada za stambene zgrade u vrućim i vlažnim klimatskim područjima

Fulya Gökşen, İdil Ayçam

Sažetak

U ovom je radu pomoću računalne dinamike fluida (engl. computational fluid dynamics - CFD) ispitana toplinska učinkovitost neprozirnih ventiliranih fasada (engl. opaque ventilated façades - OVF) u mediteranskoj klimatskoj zoni u kojoj je pasivno hlađenje prioritet. Simulacije su provedene kako bi se analiziralo ponašanje komponenti OVF-a pod različitim geometrijskim konfiguracijama, primjenjujući vremenske podatke za tri grada u Turskoj koji predstavljaju klimatske uvjete regije prvog stupnja-dana. Ovi podaci uključuju debljinu zračne šupljine, veličinu odvoda i visinu zračne šupljine. Za razliku od dosadašnje literature, dvosmjerna odvodna ventilacija se u ovom istraživanju primjenjuje u analizi različitih fasadnih sustava za područje mediteranske klime te se utvrđuje njezina učinkovitost u smanjenju solarnog prinosa. Prema uzorcima ispitanima u okviru ovdje navedenih kriterija, utvrđeno je da se stopa prijenosa topline u zatvorenom prostoru kroz fasadu može smanjiti za 69 % do 75 %.

Ključne riječi
neprozirna ventilirana fasada (OVF), računalna dinamika fluida (CFD), pasivno hlađenje, stambena zgrada

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Gökşen, F., Ayçam, İ.: Procjena toplinske učinkovitosti neprozirnih ventiliranih fasada za stambene zgrade u vrućim i vlažnim klimatskim područjima, GRAĐEVINAR, 75 (2023) 3, pp. 225-237, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.3576.2022

ILI:

Gökşen, F., Ayçam, İ. (2023). Procjena toplinske učinkovitosti neprozirnih ventiliranih fasada za stambene zgrade u vrućim i vlažnim klimatskim područjima, GRAĐEVINAR, 75 (3), 225-237, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.3576.2022

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
3576 A1 Fulya Goeken WEB
Fulya Gökşen
Sveučilište Gazi, Ankara, Turska
Odjel za arhitekturu
3576 A2 dil Aycam WEB
İdil Ayçam
Sveučilište Gazi, Ankara, Turska
Arhitektonski fakultet