Arhiva

UDK: 666.97.033.14.00223
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 63 (2011) 1
Tip rada: Stručni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Armiranje mlaznog betona makrosintetičkim vlaknima

Enes Seferović, Ivana Šandrk Nukić, Dejan Mračkovski, Darka Macan

Sažetak

Prikazani su rezultati istraživanja mlaznog betona armiranog makrosintetičkim vlaknima kojima se dokazuje prednost primjene makrosintetičkih vlakana u odnosu na čelične mreže. To se prije svega odnosi na svojstva postpukotinske nosivosti i upijanja energije. Istodobno, uz tehničke prednosti, ostvaruju se i značajne financijske i vremenske uštede. Prikazana ispitivanja provedena su 2009. godine na probnoj dionici u tunelu Puljani primjenom makrosintetičkih vlakana Enduro 600.

Ključne riječi
makrosintetička vlakna, postpukotinska nosivost, upijanje energije, vlakna Enduro 600, tunel Puljani, mikroarmirani mlazni beton (MAMB)

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Seferović, E., Šandrk Nukić, I., Mračkovski, D. ., Macan, D.: Armiranje mlaznog betona makrosintetičkim vlaknima, GRAĐEVINAR, 63 (2011) 1

ILI:

Seferović, E., Šandrk Nukić, I., Mračkovski, D. ., Macan, D. (2011). Armiranje mlaznog betona makrosintetičkim vlaknima, GRAĐEVINAR, 63 (1)
Autori:

Enes Seferović
Institut IGH d.d.
Zavod za betonske i zidane konstrukcije

Ivana Šandrk Nukić
Werkos d.o.o.

Dejan Mračkovski
Werkos d.o.o.

Darka Macan
Werkos d.o.o.