Arhiva

Objavljen: Građevinar 74 (2022) 12
Tip rada: Znanstveni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Poboljšanje mostova s potresnom izolacijom primjenom horizontalnih uređaja S-oblika (HS)

Jelena Ristic, Danilo Ristic, Viktor Hristovski

Sažetak

Na modelu izvedenom u velikom mjerilu provedena su opsežna eksperimentalna ispitivanja na potresnu pobudu koja su pokazala odziv mosta s izolacijom poboljšanog primjenom horizontalnih uređaja S-oblika (HS) koji omogućavaju ograničene pomake (GHS sustav). GHS sustav je sastavljen od dvostrukih sfernih kotrljajućih izolacijskih ležajeva (DSRIB) i razvijenih originalnih uređaja za trošenje energije s komponentama S-oblika (HS-MG). Vrlo stabilni odzivi u svim smjerovima su potvrđeni laboratorijskim cikličnim testovima za oba uređaja, DSRIB i HS-MG. U eksperimentalnom ispitivanju na potresnom stolu, GHS izolacijski sustav mosta je pokazao povoljno ponašanje pri potresnom djelovanju pridonoseći učinkovitoj zaštiti mosta. Novi GHS sustav pokazao je veliki potencijal za kvalitativno poboljšanje sigurnosti mostova s potresnom izolacijom izloženih vrlo jakim potresima.

Ključne riječi
most, potresna izolacija, trošenje energije, sigurnost mosta, potresni stol

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Ristic, J., Ristic, D., Hristovski, V.: Poboljšanje mostova s potresnom izolacijom primjenom horizontalnih uređaja S-oblika (HS), GRAĐEVINAR, 74 (2022) 12, pp. 1047-1058, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.3580.2022

ILI:

Ristic, J., Ristic, D., Hristovski, V. (2022). Poboljšanje mostova s potresnom izolacijom primjenom horizontalnih uređaja S-oblika (HS), GRAĐEVINAR, 74 (12), 1047-1058, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.3580.2022

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
3580 A1 WEB
Jelena Ristic
Međunarodno balkansko sveučilište (IBU)
Tehnički fakultet
Odjel za građevinarstvo
2274 A3 WEB
Danilo Ristic
Sveučilište SS Ćirila i Metoda u Skopju
Sjeverna Makedonija
Institut za potresno inženjerstvo i inženjersku seizmologiju (IZIIS), Skopje
viktor hristovski WEB
Viktor Hristovski
Sveučilište SS Ćirila i Metoda u Skopju
Sjeverna Makedonija
Institut za potresno inženjerstvo i inženjersku seizmologiju (IZIIS), Skopje