Arhiva

Objavljen: Građevinar 75 (2023) 7
Tip rada: Znanstveni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Analize učinaka oštećenja na rešetkasto postolje izvanobalne platforme

Engin Gücüyen, Selim Coşkun, R. Tuğrul Erdem

Sažetak

U ovom je istraživanju izvanobalna platforma, koja je podvrgnuta dinamičkom opterećenju za različite slučajeve oštećenja, modelirana analizom interakcije fluida i konstrukcije (engl. fluid-structure interaction - FSI). Razmatrani su različiti modeli oštećenja u slučaju kada je jedan stup bio oštećen, a Youngov modul oštećenog elementa smanjen je s četiri različita omjera intenziteta. Osim pet oštećenih konstrukcija, neoštećena je konstrukcija modelirana prema dva različita uvjeta razmaka stupova. Na taj su način oštećeni modeli uspoređivani i međusobno i s neoštećenim modelima. U ovom su radu modeli ispitivani primjenom numeričkog FSI postupka. Numerički postupak potvrđen je poluanalitičkim modeliranjem. U ovoj je fazi jednadžba gibanja jednog od konstrukcijskih modela riješena poluanalitičkom metodom temeljenom na sustavu s više stupnjeva slobode. Osim toga, numerički model okoline potvrđen je primjenom poluanalitičkog rješenja jednadžbe gibanja slobodne površine i krivulje valna brzina-valna sila. Za modeliranje konstrukcija i njihove okoline upotrijebljen je program Abaqus, utemeljen na metodi konačnih elemenata. Konstrukcije su modelirane primjenom Lagrangeova postupka, fluidno okruženje je modelirano primjenom Eulerova postupka. Modelirani su i uvjeti razmaka stupova i različiti omjeri intenziteta, te je zabilježen najnegativniji tip oštećenja.

Ključne riječi
izvanobalne platforme s rešetkastim postoljem, oštećeni elementi, interakcija fluida i konstrukcije, numerička analiza

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Gücüyen, E., Coşkun, S., Erdem, R. T.: Analize učinaka oštećenja na rešetkasto postolje izvanobalne platforme, GRAĐEVINAR, 75 (2023) 7, pp. 653-664, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.3586.2022

ILI:

Gücüyen, E., Coşkun, S., Erdem, R. T. (2023). Analize učinaka oštećenja na rešetkasto postolje izvanobalne platforme, GRAĐEVINAR, 75 (7), 653-664, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.3586.2022

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
Engin GUeCUeYEN WEB
Engin Gücüyen
Sveučilište Celal Bayar, Turska
Fakultet tehničkih znanosti
Odjel za građevinarstvo
Selim COKUN WEB
Selim Coşkun
Sveučilište Manisa Celal Bayar, Turska
Odjel za građevinarstvo
Assoc. Prof. Dr. R. Turul Erdem WEB
R. Tuğrul Erdem
Sveučilište Celal Bayar, Turska
Fakultet tehničkih znanosti
Odjel za građevinarstvo