Arhiva

Objavljen: Građevinar 75 (2023) 1
Tip rada: Znanstveni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Učinci oštećenja stupova na pouzdanost armiranobetonskih okvirnih nosača

Nassim Kernou, Lydia Messaoudene, Lyacine Bennacer

Sažetak

Pouzdanost i ponašanje stupova armiranobetonskih okvirnih nosača ovise o mnogim čimbenicima. U radu je opisana parametarska analiza pouzdanosti stupa u nelinearnom području za kritična područja oštećenja armiranobetonskih stupova, pri čemu je u obzir uzeta mehanička varijabilnost. U ovom radu predložena je adaptivna metoda za procjenu pouzdanosti stupova s obzirom na stanja oštećenja. Metoda je neizravno uparivanje odzivne površine i nelinearnoga modela konačnih elemenata. Glavni je cilj ovog istraživanja pružiti građevinskim inženjerima model za optimalno i robusno oblikovanje stupova. Rezultati studije pokazuju da je pouzdanost stupova okvirnih nosača usko povezana s dobrom kvalitetom materijala (čelik, beton) i vrstom primijenjenog opterećenja. Njihova pouzdanost opada s povećanjem opterećenja i nanesenoga pomaka, a raste s povećanjem tlačne čvrstoće i granice razvlačenja čelika. U predloženom pristupu uzimaju se u obzir nesigurnosti povezane s konstrukcijskim modelima i proučava se njihov utjecaj na pouzdanost konstrukcije pomoću analize osjetljivosti, a sve s ciljem ostvarivanja bolje oblikovanosti i posljedično boljega ponašanja stupova pod različitim parametrima.

Ključne riječi
nesigurnosti, pouzdanost, probabilističke metode, oštećenje, stup, nosač

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Kernou, N., Messaoudene, L., Bennacer, L.: Učinci oštećenja stupova na pouzdanost armiranobetonskih okvirnih nosača, GRAĐEVINAR, 75 (2023) 1, pp. 53-63, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.3588.2022

ILI:

Kernou, N., Messaoudene, L., Bennacer, L. (2023). Učinci oštećenja stupova na pouzdanost armiranobetonskih okvirnih nosača, GRAĐEVINAR, 75 (1), 53-63, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.3588.2022

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
3588 A1 WEB
Nassim Kernou
Sveučilište Abderrahmane Mira Bejaia, Alžir
Tehnološki fakultet
Odjel za građevinarstvo
Laboratorij za graditeljstvo i arhitekturu (LGCA)
3588 A2 WEB
Lydia Messaoudene
Sveučilište Abderrahmane Mira Bejaia, Alžir
Tehnološki fakultet
Odjel za građevinarstvo
Laboratorij za graditeljstvo i arhitekturu (LGCA)
3588 A3 WEB
Lyacine Bennacer
Sveučilište Ahmed Draia - Adrar, Alžir
Laboratorij za energiju, okoliš i informacijski sustav (LEESI)