Arhiva

Objavljen: Građevinar 74 (2022) 11
Tip rada: Stručni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Produbljivanje morskog dna za potrebe izgradnje LNG terminala na otoku Krku

Leo Matešić, Čedomir Benac, Josip Prcela, Andrea Tadić

Sažetak

Kod Omišlja na otoku Krku, gdje je predviđena izgradnja pristaništa za ukapljeni plin, hidrografskim mjerenjima ustanovljene su tri pličine na dubinama 13,5 i 13,6 m. Zbog sigurnosti plovidbe, morsko dno je moralo biti dublje od 15,4 m. Pomoću hidroakustičkih metoda istraživanja i autonomne ronilice ustanovljena je geološka građa morskog dna. Pličine su oblikovane u čvrstoj karbonatnoj stijenskoj masi. Primijenjena je posebna tehnologija iskopa bez miniranja. Iskopano je 11.000 m3 stijenske mase koja je deponirana u blizini. Izmijenjeno je stanište površine oko 12.500 m2.

Ključne riječi
morsko dno, iskop, nasipavanje, karbonatna stijena, Riječki zaljev, Jadransko more

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Matešić, L., Benac, Č., Prcela, J., Tadić, A.: Produbljivanje morskog dna za potrebe izgradnje LNG terminala na otoku Krku, GRAĐEVINAR, 74 (2022) 11, pp. 987-995, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.3592.2022

ILI:

Matešić, L., Benac, Č., Prcela, J., Tadić, A. (2022). Produbljivanje morskog dna za potrebe izgradnje LNG terminala na otoku Krku, GRAĐEVINAR, 74 (11), 987-995, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.3592.2022

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
Matesic WEB
Leo Matešić
Sveučilište u Rijeci
Građevinski fakultet, Rijeka
Geokon-Zagreb d.d., Zagreb
Benac WEB
Čedomir Benac
Sveučilište u Rijeci
Građevinski fakultet
Josip Prcela WEB
Josip Prcela
Pomgrad Inženjering d.o.o., Split
Andrea Tadic WEB
Andrea Tadić
Sveučilište u Rijeci
Građevinski fakultet, Rijeka