Arhiva

Objavljen: Građevinar 75 (2023) 4
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Učinak tla na kapacitet viskoznih prigušivača između susjednih zgrada

Elif Cagda Kandemir, Robert Jankowski

Sažetak

U istraživanju se ispitivao seizmički sudar dviju susjednih zgrada uzimajući u obzir interakciju tla i konstrukcije (engl. soil-structure interaction - SSI). Provedena je sveobuhvatna parametarska analiza zgrada različitih visina kako bi se ispitalo ponašanje uzrokovano sudarima, uzimajući u obzir učinak tla. Provedena je valićna transformacija (engl. wavelet transform) kako bi se dobio uvid u razlike u učestalosti udarnih sila između susjednih konstrukcija s nepomičnom i s fleksibilnom bazom. Linearni viskozni prigušivači (LVD) između susjednih katova upotrijebljeni su kao mjere zaštite od sudara. Potreban dodatni omjer prigušenja LVD-ova određen je optimizacijskom analizom pri različitim vrstama tla kako bi se potvrdio učinak SSI-ja na konstrucijsko prigušenje. Usporedni rezultati s SSI-jem i bez njega pokazali su da uključivanje SSI-ja pogoršava odzive uzrokovane sudarima tijekom potresa.

Ključne riječi
susjedne zgrade, interakcija tla i konstrukcije (SSI), neprekidno valićna transformacija, linearni viskozni prigušivač

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Kandemir, E. C., Jankowski, R.: Učinak tla na kapacitet viskoznih prigušivača između susjednih zgrada, GRAĐEVINAR, 75 (2023) 4, pp. 329-342, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.3597.2022

ILI:

Kandemir, E. C., Jankowski, R. (2023). Učinak tla na kapacitet viskoznih prigušivača između susjednih zgrada, GRAĐEVINAR, 75 (4), 329-342, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.3597.2022

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
Elif Cagda Kandemir WEB
Elif Cagda Kandemir
Demokratsko sveučilište u Izmiru, Turska
Građevinski fakultet
RJ
Robert Jankowski
Tehničko sveučilište u Gdanjsku, Poljska
Fakultet građevinarstva i inženjerstva okoliša