Arhiva

UDK: 711.163:627.42+625.711.1
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 62 (2010) 12
Tip rada: Stručni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Prijedlog strateške rekonstrukcije dijelova komunalnog sustava Zagreba

Goran Cvrlje, Marijan Habajec, Goran Poljanec, Branko Horvat, Berislav Krtalić, Robert Planinc, Dominik Stamać

Sažetak

U radu se, polazeći od kritičke analize postojećeg stanja, daju prijedlozi zahvata koje bi u razvoju komunalnog sustava Zagreba trebalo poduzeti. Istaknute su dvije prostorne barijere koje dijele grad: nasipi uz Savu i željeznički koridor. Uklanjanjem tih barijera omogućit će se povezivanje gradskih prostora te prometa i komunalne infrastrukture. Rušenje nasipa omogoćit će se proširenjem odteretnog kanala Sava-Odra, a u željezničkom koridoru se predviđa gradnja ukopane pruge.

Ključne riječi
komunalna infrastruktura, komunalni sustav, nasipi uz Savu, željeznički koridor, ukopana pruga, promet, grad Zagreb

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Cvrlje, G., Habajec, M., Poljanec, G., Horvat, B., Krtalić, B., Planinc, R., Stamać, D.: Prijedlog strateške rekonstrukcije dijelova komunalnog sustava Zagreba , GRAĐEVINAR, 62 (2010) 12

ILI:

Cvrlje, G., Habajec, M., Poljanec, G., Horvat, B., Krtalić, B., Planinc, R., Stamać, D. (2010). Prijedlog strateške rekonstrukcije dijelova komunalnog sustava Zagreba , GRAĐEVINAR, 62 (12)
Autori:

Goran Cvrlje
ZET, Zagreb

Marijan Habajec
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet

Goran Poljanec
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet

Branko Horvat
Institut IGH d.d.

Berislav Krtalić
Institut IGH d.d.

Robert Planinc
Institut IGH d.d.

Dominik Stamać
Institut IGH d.d.